Bergen op Zoom

Niets lijkt hotel langs A4 nog in de weg te staan: ‘Meeste hobbels genomen’

Het complex met hotel, fastfoodrestaurant en tankplaats - bij de afrit 27 ter hoogte van Bergen op Zoom-Noord.

Han Verbeem Han Verbeem

Het is een project van de lange adem, dat de projectontwikkelaar vele jaren en acht miljoen euro aan voorbereidingskosten heeft gekost. Maar nu lijkt dan toch de eindstreep in zicht, voor het hotelcomplex annex tankplaats bij Poortgebied Bergsche Heide, langs de A4. “De meeste hobbels zijn genomen”, zegt wethouder Joost Pals.

Het complex komt in het verlengde van de afrit Bergen op Zoom-Noord. Eerder is het plan in de gemeenteraad vastgesteld, maar de Raad van State verwees het ontwerp naar de prullenmand omdat het niet aan de stikstofnormen voldeed. De initiatiefnemer heeft vervolgens de plannen aangepast en extra gronden aangekocht voor de benodigde natuurcompensatie. Daarover is ook een akkoord gesloten met de natuurorganisaties. “De meeste hobbels zijn genomen”, merkt Pals op. Ook over het voorkomen van zwerfafval bij het fastfoodrestaurant is een overeenkomst gesloten.

Reparatie

Dinsdagavond kwam het vernieuwde bestemmingsplan ter bespreking in de Bergse raadscommissie, en de meeste fracties lijken bereid groen licht te geven. Niet verwonderlijk, omdat de raad eerder al akkoord is gegaan. Het huidige plan is feitelijk een reparatie van de stikstofeisen. Over twee weken zal de gemeenteraad zich definitief uitspreken over het gewijzigde bestemmingsplan.

Energie

Inmiddels is er een nieuw probleem: het elektriciteitsnet zit op slot, maar daarvoor is een oplossing bedacht: duurzame energie kan ter plaatse worden opgeslagen in grote accu’s. Als het project straks is afgerond, zal de investeerder tussen de 80 en 90 miljoen euro hebben geïnvesteerd. “Het is een majeure ontwikkeling voor Bergen op Zoom”, benadrukt wethouder Pals.

Beroepsmogelijkheid

Toch is de eindstreep nog niet helemaal in zicht, merkt Pals op. “Omwonenden kunnen ook na een goedkeuring van de gemeenteraad nog naar de Raad van State stappen. Het is dus niet zo dat al gelijk de schoppen de grond in kunnen gaan.”