Bergen op Zoom

Nieuw subsidiebeleid in de maak voor Bergse kunst en cultuurleven

Stockafbeelding: Pixabay / Gerd Altmann

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

“We willen verenigingen niet laten wachten”, geeft wethouder Letty Demmers als reden. Daarom heeft het Bergse college besloten dat de Basissubsidie Kunst en Cultuur tot en met 2025 wordt aangehouden.

Er moet op termijn een subsidiestructuur komen die aansluit bij landelijke gemiddelden. Maar het college wil daarbij niet overhaast te werk gaan en daarmee voorkomen dat het Bergse verenigingsleven te veel in onzekerheid zit. Aldus is besloten de regeling die al bestond voor 2024 en 2025 aan te houden. Zo weten cultuurclubs waar ze aan toe zijn en krijgen ze de tijd zich voor te bereiden op daarna.

In overleg

Dit en komend jaar wordt de basissubsidie geëvalueerd en bekijkt de gemeente hoe die zo goed mogelijk is aan te sluiten bij het cultuurbeleid dat het college voor ogen heeft. Dat wordt niet alleen over de hoofden van verenigingen heen besloten, wethouder Demmers laat weten met hen in gesprek te willen.

Na de zomer concreet

Na de zomer van 2023 moet er een nieuw beleidsplan liggen, dat gaat over basissubsidies en hoe die zijn aan te vragen. Als dat er eenmaal is kunnen verenigingen verzoeken om toekomstige bijdragen meteen in gaan dienen.