Roosendaal

Nieuwe aanpak gladheidsbestrijding Roosendaal

Redactie Redactie

Tijdens een persconferentie van de gemeente Roosendaal gaf wethouder Saskia Schenk aan dat de gladheid dit jaar anders aangepakt gaat worden ten opzichte van vorig jaar. Vorig jaar was viel er een extreme winterse neerslag en dat kwam onverwachts. De Roosendalers klaagden dat de wegen en voetpaden ongebegaanbaar waren. De gemeente heeft daarom een aantal maatregelen getroffen om Roosendaal goed en veilig de winter door te helpen.

De gladheidsbestrijding is dit jaar verbeterd door de inzet van het calamiteiten-gladheidsteam, die 24 uur per dag en 7 dagen in de week oproepbaar zijn. In tegenstelling tot voorgaande jaren is er ook een team van Openbare Werken inzetbaar buiten reguliere werktijden. Daarnaast gaat de gemeente beter communiceren met haar inwoners. Via onder andere Facebook, Twitter en de gemeentelijke website worden burgers geïnformeerd over de weersverwachting en ze krijgen tips om de gladheid tegen te gaan. Op roosendaal.nl/gladheid is ook te zien waar en wanneer er gestrooid wordt bij winters weer.

Gemeente Roosendaal gaat naast de betere inzet en communicatie ook ondernemingsverenigingen faciliteren zodat zij de paden rondom hun winkels begaanbaar kunnen houden. Dat doen zij door het leveren van zoutkisten, strooiers en sneeuwschuivers. En alsof al deze partijen nog niet genoeg zijn helpen de Supporter van Schoon-coaches en sommige buurtpreventies ook, daar waar nodig is.