Roosendaal

Nieuwe besmettingen: 3 patiënten en 5 medewerkers Bravis ziekenhuis

Vincent Krijtenburg Vincent Krijtenburg

Er zijn in het Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal drie besmette patiënten opgenomen. Zij liggen in strikte isolatie. Daarnaast zijn vijf medewerkers positief bevonden op het coronavirus. Daarmee zijn in totaal acht medewerkers besmet. Alle betreffende medewerkers zijn thuis in thuisisolatie.

De personele capaciteit in het Bravis ziekenhuis is nog altijd voldoende. Wel wordt het steeds lastiger om de voorraad materialen op peil te houden. Zoals elders in Nederland worden middelen schaars, ook door de toenemende exportproblemen vanuit het buitenland. Het voorraadbeheer wordt continu gemonitord en waar nodig wordt actie ondernomen.

Aanvullende maatregelen Bravis ziekenhuis

Onder invloed van de huidige ontwikkelingen heeft het Bravis ziekenhuis verdere aanvullende maatregelen genomen.

Handhygiëne

Bij de ingangen van de poliklinieken en de hoofdingang staan handalcoholdispensers voor patiënten en bezoekers. Gezien het belang van een goede handhygiëne staan vanaf donderdag vrijwilligers klaar om patiënten en bezoekers hier nogmaals op te attenderen.

Eén begeleider per patiënt

Naast de beperking van het bezoek (een bezoeker per patiënt) wordt ook een dringend verzoek gedaan aan patiënten om naar een afspraak in het ziekenhuis of bezoek aan de spoedeisende hulp slechts één begeleider mee te brengen. Vertoont de begeleider verkoudheidsverschijnselen, dan wordt geadviseerd een andere begeleider mee te brengen.