Bergen op Zoom

Nieuwe certificaten voor Bergse en Halsterse bedrijventerreinen

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Woensdagmorgen was het een drukte van belang bij De Schaft, de horecagelegenheid op Fort De Roovere. Wethouder Dominique Hopmans reikte certificaten uit aan vertegenwoordigers van meerdere bedrijventerreinen. Ze kregen die vanwege hun samenwerking en behaalde resultaten voor veilig ondernemen.

Eens in de drie jaar worden deze certificaten uitgereikt, mits op de betreffende bedrijventerreinen is voldaan aan de gestelde eisen. Een speciale jury bekijkt of dit het geval is. Peter van den Eijnden, voorzitter van bedrijvenvereniging TNP , is blij met wat er de afgelopen jaren -ondanks corona- is gerealiseerd. Hij vindt het dan ook zeer terecht dat de certificaten zijn verlengd tot november 2025.

‘Jammer dat gemeente niet meer bijdraagt’

Minder blij is Van den Eijnden met het feit dat de gemeente nog amper bijdraagt aan het realiseren van veiligheidsdoelstellingen op de betreffende terreinen. Daar stak de gemeenteraad twee jaar geleden een stokje voor. Nu krijgt de organisatie alleen nog een bijdrage van 1500 euro voor de uitreiking van de certificaten. “Er werken bij elkaar 15.000 mensen bij de hier gevestigde bedrijven”, meldt de voorzitter. “Dat is 10 cent per arbeidsplaats.” Als wethouder Hopmans dat hoort, nodigt die hem meteen uit om nog eens op de koffie te komen.

Waardering

De verdiende certificaten, officiële benaming: KVO Certificaat Continu Samenwerken, worden kort daarop uitgereikt door de wethouder, die zijn waardering uitspreekt voor wat er bereikt is. De oorkondes zijn overhandigd aan vertegenwoordigers van Bedrijventerrein Theodorushaven, Noordland en De Poort, Bedrijventerrein Lage Meren en Meilus en Industriegebied Oude Molen. Daar zijn ze blij met de erkenning, maar ook al weer volop bezig met toekomstplannen.