Bergen op Zoom

Nieuwe verdeling van portefeuilles in college Bergen op Zoom

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Nadat begin oktober door de coalitie van GBWP, VVD en D66 besloten is om met vier wethouders door te gaan in het college van Burgemeester en Wethouders, is er opnieuw gekeken naar de verdeling van de portefeuilles. Deze week is de verdeling besproken en goedgekeurd.

In grote lijnen komt het erop neer dat iedere portefeuillehouder meer onderdelen in portefeuille krijgt. Zo krijgt de burgemeester er bijvoorbeeld de onderdelen handhaving en burgerzaken bij en is hij projectbestuurder voor de takendiscussie en de toekomstvisie.

Wethouder Arjan van der Weegen behoudt de portefeuille sociale zaken en werkgelegenheid, sport en cultuur en krijgt de onderdelen toerisme, recreatie en erfgoed erbij. Financiën en grondzaken blijven in de portefeuille van wethouder Ad Coppens. Hij krijgt echter extra onderdelen als economie en vastgoed.

Wethouder Yvonne Kammeijer krijgt naast de onderdelen Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs, die nu al onderdeel uitmaken van haar portefeuille, ook onderwerpen als, burgerparticipatie, afval en verkeer en vervoer toegevoegd. In de portefeuille van Patrick van der Velden wijzigt ook het een en ander. Openbare ruimte blijft er onderdeel van uitmaken, maar de onderdelen stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ontwikkeling komen erbij. Daarnaast wordt Van der Velden ook programmabestuurder voor de binnenstad.