Bergen op Zoom

Nieuwsanalyse – Afgeserveerde Toekomstvisie past in beleid van gemiste kansen

Han Verbeem Han Verbeem

“Er gaat in Bergen op Zoom iets faliekant mis bij het creëren van draagvlak.” Arjan van der Weegen slaakt een diepe zucht. Donderdagavond heeft hij korte metten gemaakt met de Toekomstvisie, een beleidsdocument dat volgens hem ‘de plank compleet’ misslaat op cruciale punten. En het debacle staat volgens de GBWP-voorman niet op zich. Ook met andere dossiers zoals de Mazairac-woonflat en het nieuwe verdeelstation van TenneT gaat het mis in de voorbereiding. Ambitieuze plannen die op drijfzand zijn gebouwd.

De Toekomstvisie 2035 mist de menselijke maat, zo constateert het raadslid. Het zou een begríjpelijke visie moeten zijn, geschreven in een taal die iedereen begrijpt. Zonder jargon en ambtelijke vaktaal. Niet voor niets heeft GBWP een voorstel ingediend om het visiedocument te herschrijven in duidelijke taal. Dit amendement heeft het niet gehaald. Sterker nog: de hele visie is donderdag afgeserveerd.

Onaanvaardbaar

De spreekwoordelijke steen des aanstoots is een voor Van der Weegen omstreden en onaanvaardbare passage, die de deur openlaat voor bedrijvigheid in de nu nog agrarische Auvergnepolder. De GBWP-voorman heeft naar zijn zeggen uitvoerige mails aan de griffie gericht, de maandag nog vóór de raadsbehandeling, en daarop slechts een telefonische reactie van de burgemeester gehad. Maar duidelijkheid over nieuwe bedrijfsterreinen wil en kan het college niet geven; ook wethouder De Lange kan niet garanderen dat de Auvergnepolder buiten schot blijft.

Klare wijn

“We hebben het college gevraagd klare wijn te schenken wat betreft de visie op bedrijfshuisvesting”, zegt Van der Weegen. “Dat is niet gebeurd. Daarom kán GBWP niet anders, hoezeer het mij ook spijt, dan tegen deze Toekomstvisie te stemmen.” Tot stemming is het niet meer gekomen en daarmee is het college -met name burgemeester Petter- een pijnlijke afgang bespaard gebleven. Uren en uren zijn er besteed aan ambtelijke voorbereidingen, met werksessies en themabijeenkomsten. Ook met de raad is uitvoerig gesproken. Maar uiteindelijk heeft het tot niets geleid, de signalen zijn niet opgepakt.

Keer op keer mis

Het gaat keer op keer mis met de ruimtelijke plannen in Bergen op Zoom. Van de ontwerpen voor de woonflat, die keer op keer naar de prullenbak wordt verwezen, tot omstreden plannen voor verkoop van vastgoed. Het gemeentehuis kon nog nét uit de etalage van de Stadsmakelaar worden gehaald maar voor de eilandjes bij De Heide was het al te laat. Deze zijn voor een spotprijs van nauwelijks twee euro per vierkante meter van de hand gedaan. En ook de komst van het nieuwe TenneT-verdeelstation in de Auvergnepolder is een hoofdpijndossier-in-spé. GBWP is glashelder: er wordt niet gebouwd in de polder, en dat geldt óók voor TenneT.

Zenden zonder te ontvangen

De druiven zijn zuur, voor het Bergse college van B&W dat vooral bezig is met zenden van éénrichtingsboodschappen en blijkbaar moeite heeft de tegensignalen te ontvangen – in dit geval de protesten van de grootste raadspartij. De Toekomstvisie komt nu ná de zomervakantie terug naar de raad, in aangepaste vorm. En dan? Opnieuw klinkt een diepe zucht van Van der Weegen. “Ik weet het niet. Geen idee wat we mogen verwachten, ik mag hopen dat de boodschap duidelijk is overgekomen bij het college.”

Toekomst van gisteren

Het herschrijven van de Toekomstvisie 2035 is eigenlijk niet meer realistisch. Het is inmiddels de toekomst van gisteren. Na de zomer beginnen namelijk de campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 en is heel politiek Bergen in de ban van de het zoveel mogelijk binnenharken van stemmen. Dan nog schrijven aan een visie zou uitmondden in een veredelde campagnefolder vol verkiezingsretoriek van de kandiderende partijen. Daar zit de gemiddelde Bergenaar écht niet op te wachten. En waarom focussen op de toekomst terwijl Bergen op Zoom zoveel uitdagingen heeft die zich in het heden afspelen? “De toekomst is vandaag”, zo vatte Ton Linssen (Lijst Linssen) het donderdagavond in enkele woorden treffend samen. Elke dag brengt immers weer een nieuwe toekomst, de wereld is veranderlijk. Niemand heeft een glazen bol.