Bergen op Zoom

Nieuwsanalyse – Bouwvallig Bergs beleid

Foto: Pixabay

Han Verbeem Han Verbeem

De financiële crisis waaraan Bergen op Zoom zich met moeite ontworstelt, is in het stadsbeeld zichtbaarder dan ooit. Het gras groeit rijkelijk tussen de straatstenen omhoog, trottoirs verzakken en het onderhoud laat in veel opzichten te wensen over. Ook de middeleeuwse kademuren van het historische Havengebied verloederen zienderogen.

Kan een afbeelding zijn van buitenshuis en de tekst 'KADEAFGESLOTEN vanwege instabiele oever'

De kades op het Hamplein zijn sinds kort afgesloten. (Foto: ZuidWest Update)

Afgesloten

“Kade afgesloten vanwege bouwvalligheid”, staat op felgele waarschuwingsborden te lezen. Toeristen en pleziervissers kunnen maar beter een blokje omlopen en de auto langs de kant parkeren is al helemaal geen goed idee. De parkeervakken aan de Zuidzijde Haven, ter hoogte van appartementencomplex Zoutkeet, heeft de gemeente vorig jaar al afgesloten. Slechts een enkeling waagt zijn motor, fiets of scooter te plaatsen tussen de betonnen paaltjes.

Patent

Raadslid, waterschapsman en erfgoedvoorvechter Louis van der Kallen heeft het er maar moeilijk mee. “Slecht onderhoud. De gemeente heeft er een patent op aangevraagd”, schrijft hij op Twitter. Het gevolg is schade aan oevers en kades die niet betreden kunnen worden. Dat leidt tot verpaupering en uiteindelijk een kostbaar herstel. “Zien we over 10 of 20 jaar de bordjes ook langs het Ravelijn of op de Waterschans”, zo vraagt Van der Kallen zich af. Het jaarlijks verwijderen van ongewenste plantengroei is noodzakelijk, stelt hij. “Of zijn de Zuidzijde Haven, de Oude Vissershaven en het Hamplein de voorbeelden hoe Bergen op Zoom om wil gaan met haar oevers en kades.”

Bestedingsstop

Nog niet heel lang geleden was het herstel van de historische kades één van de goede voornemens van het Bergse stadsbestuur. Tegelijk met de ontwikkeling van de nieuwe stadswijk op het Nedalco-terrein (‘zo goed als oud’, merken sommige stedenbouwkundigen schertsend op) zou de échte kaai eveneens eerherstel krijgen. Met bruggetjes tussen Hamplein en Rijtuigweg en een opfrisbeurt voor het gescheurde metselwerk. Maar met de bestedingsstop besloot het college in de zomer van 2020 om de werkzaamheden voorlopig uit te stellen. En zoals zo vaak mondt uitstel uit in afstel.

Kerntaken

Het bezuinigingsspook waart rond in Bergen op Zoom, de politici en beleidsmakers bezinnen zich nu op wat strikt noodzakelijk is. Het instandhouden van cultureel erfgoed is geen gemeentelijke kerntaak. Het waarborgen van de veiligheid is dat echter wél. In een waterrijke gemeente als Bergen op Zoom dienen de waterkeringen en kades op orde te zijn. Als delen van de muur instorten en wegzakken in het water is het maar te hopen dat er dan geen voorbijgangers getroffen worden. Of dat omliggende bebouwing verzakt.

De rekening komt altijd

Goedkoop is duurkoop. Uitstellen van groot onderhoud levert aan het eind van de streep een hogere rekening op. Het is net als met autorijden: uitstel van een onderhoudsbeurt of het verwaarlozen van een roestplekje resulteert in grotere schade. Maar of je nu een auto of een gemeente bestuurt, de rekening komt altijd. Voor de huidige bestuurders is het een geruststelling dat er volgend jaar verkiezingen zijn, de ellende van nu is zorg voor later. “Après nous, le déleuge”, zei Madame de Pompadour (de maîtresse van zonnekoning Louis XV) destijds al. Na ons de zondvloed.

Toekomstdromen

Met het zomerreces op komst gaat politiek Bergen op Zoom op vakantie. Achter de zonneschermen wordt echter al volop geschreven aan de verkiezingsprogramma’s van maart 2022. En de beloftes komen er weer aan. Zoals bij elke verkiezingsronde komen er zonnige toekomstperspectieven. Toekomstvisies die een rooskleurige toekomst schetsen, met bloeiende landschappen aan de horizon. Ook nu ligt er weer zo’n visiedocument, vol plaatjes van een betere toekomst met een open kaai waar toeristen op terrasstoeltjes genieten van het idyllische vergezicht.

Penny wise, pound foolish

De Bergse politiek kenmerkt zich door kortetermijndenken. Penny wise, pound foolish. Gelukkig krijgt de gemeente met een nieuwe gemeentesecretaris een manager in huis die in Vlissingen ruime ervaring heeft met het afwikkelen van een Artikel 12-status. Misschien dat deze afrekent met de cultuur van uitstellen en ontwijken.