Roosendaal

Nieuwsanalyse: De bittere nasmaak van Poolse mosterd na de maaltijd

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Met maar liefst twee brieven heeft de Roosendaalse Lijst het college aangeschreven over de plannen rondom de Poolse supermarkt aan de Gastelseweg. Een week eerder maakte de gemeenteraad de keuze om het bedrijf uit te kopen. Het wordt door een ruime meerderheid van de politici gezien als dé manier om een eind te maken aan tien jaar structurele onrust en problematiek, nadat het met andere maatregelen niet bleek te lukken de overlast gevende bezoekers van de winkel weg te krijgen. De nabrander is een opmerkelijke actie, die toch vooral mosterd na de maaltijd lijkt.

Naar de exacte beweegredenen van de partij is het gissen. De keuze voor uitkoop is immers al gemaakt. Toch wordt er met name in de langste brief van de twee opgestelde epistels flink uitgepakt. Sjef van der Touw en René van Broekhoven spreken van een “onverantwoorde beslissing”, omdat met de gemaakte keuze een kostenpost is gemoeid die op kan lopen tot 5,5 miljoen. Ze vinden dat er te weinig tijd was om tot een gewogen beslissing te komen. Tussen de voorgestelde scenario’s en de raadvergadering waarin besloten werd zat een maand.

Burgemeester Han van Midden krijgt in de brief een veeg uit de pan. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij een commissievergadering van 3 februari 2022. Toen riep hij op, in wat de Roosendaalse Lijst “een emotioneel betoog” noemt,  geen extra aandacht meer te besteden aan het dossier en geen verwachtingen te wekken bij de omwonenden. Het bevreemdt de briefschrijvers dat de “coöperatieve houding van de portefeuillehouder” heeft geleid tot de huidige situatie. Het lijkt er op dat Van der Touw en Van Broekhoven zijn vergeten dat dit vooral is aangejaagd door collega-raadsleden van VLP, CDA en PvdA, die zich het lot van de buurt alsnog aantrokken en opnieuw aandacht vroegen voor de situatie. Het was dan ook de raad die eind 2023 Van Midden flink wat huiswerk meegaf en wilde dat hij nog voor zijn vertrek met een oplossing kwam.

Nu de keuze voor uitkoop van de ondernemer eenmaal gemaakt is, komen er alsnog vragen. De fractie van de Roosendaalse Lijst wil onder meer uitleg over hoe het college aankijkt tegen de kosten, de verantwoording ervan, en vraagt zich af of het bij dit bedrag blijft. Ook zijn er zorgen over mogelijke verplaatsing van het probleem. De partij wil zelfs dat wordt onderzocht, als de betreffende winkel eenmaal weg is, of zich niet bij andere filialen meer problemen voor gaan doen. Dat zal ook kosten met zich meebrengen maar blijkbaar heeft de fractie dit er voor over. Waar andere partijen juist aangaven dat door de uitkoop eindelijk een einde kwam aan de hoge jaarlijkse kosten voor handhaving en inzet van ambtenaren voor de situatie aan de Gastelseweg.

De brief wijst portefeuillehouder Van Midden op nog een uitspraak uit die vergadering van 3 februari 2022. Hij wordt gequoot: “Wij zijn er voor álle Roosendalers en dat betekent heel eenvoudig dat als we deze winkel verplaatsen, we morgen tientallen winkels kunnen verplaatsen. Dan wordt de begroting heel wat minder rooskleurig die we hebben gepresenteerd”. Ook heeft de burgervader toen gezegd dat dergelijke overlast zich in heel de gemeente voordeed en dat het bij leven in de stad hoorde.

In een lang betoog en met vele regels citaat herhaalt de brief hoe Van Midden toen in de wedstrijd zat. Tevens haalt de Roosendaalse Lijst nog eens aan dat de bestuurder benoemde hoe ambtenaren en handhavers allerlei kwalificaties naar het hoofd gesmeten kregen van omwonenden. Wat niet meer wordt benoemd is hoe hun eigen toenmalige wethouder een jaar voor die bewuste vergadering in opspraak kwam nadat er opnames werden gelekt waarin hij -juist vanwege dit dossier- ambtenaren, bestuurders en anderen op stevige toon de maat nam. Een hoogleraar Bestuursrecht beschreef die uitlatingen zelfs als “minachtend”.

Je kan niet het een als ‘ouwe koe’ afdoen en het andere wél terughalen, nadat een raad al lang andere democratische keuzes heeft gemaakt. Misschien is het soms beter het verleden met rust te laten en te kijken naar hoe je samen verder komt.