Roosendaal

Nieuwsanalyse: Wat kan de onvrede écht wegnemen?

Herbert Kats Herbert Kats

De onvrede over de manier waarop Sportfondsen de faciliteiten in de gemeente Roosendaal beheert is sluipenderwijs raadsbreed. En toch moet ‘voortrekker’ VLP constateren dat zelfs zeer brede roep om verbetering geen garantie biedt dat gebruikers zich echt welkom voelen. En dat blijft het doel.

Vrijwel unaniem steunde de raad op 1 februari een VLP-motie aan die helder moest maken welke sancties Roosendaal zo nodig kan nemen. Contractafspraken en een recent opgesteld verbeterplan zijn er inmiddels bij gehaald.  “Maar de praktijk is weerbarstig”, moet Eric de Regt vaststellen, die de zaak opnieuw aankaartte met steun van Toon Jochems en Wilbert Brouwers.

Aantoonbare wanprestatie

De Regt wacht met zijn fractie weer netjes de antwoorden op een reeks nieuwe vragen af. Hij weet nu al dat de mogelijkheden beperkt zijn. Eigenlijk is er slechts één passage uit het contract dat voorkomt dat de gemeente een miljoenenboete moet betalen bij een voortijdig afscheid van Sportfondsen. Dan moet sprake zijn van ‘een aantoonbare wanprestatie’. Om zo’n zaak te ondersteunen wijst de VLP op de noodzaak om een dossier in deze kwestie op te bouwen.

Wethouder Sanneke Vermeulen zet haar hoop op het verbeterplan dat Sportfondsen onder zware druk moest opstellen. Daarin belooft het bedrijf onder meer de schoonmaak te verbeteren en de roosters op dit gebied beter af te stemmen op de gebruikers. Tevens volgt voortaan regelmatig overleg met hen. Wat het effect is moet blijken uit een jaarlijks te houden onderzoek naar klanttevredenheid.

Stok achter de deur

Resteert de vraag of de Raad 1 februari wel goed geïnformeerd werd over de uitvoerbaarheid van de motie. Want Sportfondsen geldboetes opleggen of het contract eenzijdig opzeggen kán de gemeente miljoenen kosten en nieuwe onzekerheid inluiden. ‘In de tussentijd zitten de gebruikers dan helemaal zonder sportlocaties’, weet de VLP. Een nieuwe aanbesteding kost immers ook tijd en geld.

Tegelijk betwijfelt de VLP of het verbeterplan echt de stok achter de deur is die raad en wethouder zochten. Voor de partij is de huidige situatie ‘onverkoopbaar’ als gebruikers blijven stuiten op disfunctioneren van Sportfondsen. De Regt noemt dat: ‘Je mag eigenlijk niet door rood rijden, maar als je het toch doet is er niemand die er wat van mag zeggen’.

Alternatieven

Toch ziet zijn partij met name voor Wouw nog alternatieven. De VLP hoorde dat ‘een private instantie’ maanden geleden contact opname met de gemeente over het beheer van de sporthal. Daarom wil de fractie weten of de gemeente open staat voor een gesprek. En zo ja, op welke termijn.

Niettemin is al met al de maat wel vol. “Niet sanctioneren bij disfunctioneren is wat mij betreft het verkeerde signaal afgeven. Het ontneemt de prikkel om het juist goed te willen doen”, stelt De Regt.