Bergen op Zoom

Nieuwsanalyse – Zonder samenwerking geen winnaars in Bergse schoolstrijd

Foto: ©Google Maps

Han Verbeem Han Verbeem

In Bergen op Zoom lijkt een nieuwe schoolstrijd gaande. De inzet is het gebruik van de Brede School in de wijk Nieuw-Borgvliet, een pand dat eigendom is van de gemeente. De LPS wil niet samen onder één dak met concurrent ABBO. Het is een strijd die in stilte wordt gevoerd, zo mogelijk buiten het zicht van de pers. “Wij laten ons niet uitspelen via de media”, zegt wethouder Petra Koenders.

Brief

Directeur Stéhane Cépèro, bestuursvoorzitter van LPS, wil niet naar de redactie reageren op een brief die hij naar het college en de raad heeft gestuurd. In die brief dreigt hij met ‘vervolgstappen’ als vrijeschool De Zeeridder van ABBO permananent in het gebouw mag blijven. Welke stappen dat dan zijn, is niet duidelijk. “Ik kan het hem vragen maar ik geef u weinig kans”, meldt de vriendelijke secretaresse. Het antwoord moet nog steeds volgen. Directeur Tamar Chavardès van De Zeeridder wil evenmin inhoudelijk reageren op ‘de strijd’ en kan slechts zeggen dat de tegenstelling “droevig is voor alle partijen.” De vrijeschool groeit flink en daar is ze blij mee. “We zijn een school in ontwikkeling en hebben ook ruimte nodig.”

Integraal huisvestingsplan

De keuze van wethouder Koenders om de discussies aan de overlegtafels te voeren en niet via de pers is, vanuit het standpunt van de gemeente, begrijpelijk. Zoals het spreekwoord zegt: een broedende kip moet je niet storen. De eindverantwoording voor de toewijzing van de gebouwen ligt bij het college van B&W die het integraal huisvestingsplan (IHP) dient te volgen. Het IHP streeft naar efficiënt gebruik van lokalen en dient leegstand te voorkomen. “Daarover hebben wij open en eerlijk gecommuniceerd met de scholen.”

Convenant

Sterker nog: de scholen hebben vorig jaar het IHP-convenant mede-ondertekend. Wat de Brede School betreft, constateert Koenders dat het gebouw “groot genoeg is voor beide scholen.” Of het een optimale situatie is om twee scholen onder één dak te brengen “dat kan je jezelf afvragen en dat vragen de scholen zichzelf nu ook af.” Maar over de opgelaaide strijd en de voortschrijdende inzichten, daar laat ze zich verder niet over uit. Koenders houdt zich aan de gemaakte afspraken van het originele convenant.

Formeel gelijk

Inmiddels heeft GBWP-raaslid Omer Duman vragen gesteld over de gang van zaken en Koenders heeft “formeel gezien gelijk”, moet hij constateren. De herschikking bij de Brede School heeft gevolgen: de bestaande buitenschoolse kinderopvang verdwijnt -maar de gemeente is inmiddels in overleg met een nieuwe aanbieder, meldt Koenders aan GBWP. En daarmee kan ze ook VVD-burgerlid Jim Bernaards enigszins geruststellen, die benadrukt dat er voldoende kindvoorzieningen in de wijk moeten blijven. De GGD vertrekt ook maar dat is pas over twee jaar aan de orde. De aanwezigheid van andere gezondheidsdiensten in het Brede Schoolgebouw is voorlopig nog gegarandeerd en ook hier kijkt de gemeente naar alternatieven.

CDA kiest partij

Het CDA kiest echter openlijk partij voor LPS. Niet zo verwonderlijk – de christendemocraten staan immers aan de wieg van de oorspronkelijke Schoolstrijd in 1917 waarbij het zelfstandig christelijk onderwijs is bevochten. De christelijke Lowys Porquin Stichting (LPS) vindt hierin haar grondslag. “De ouders hebben een vervelend gevoel”, zegt CDA-raadslid Stefaan Verheugt. Elke keer als de vrijeschool groeit is er onzekerheid bij de ouders van LPS-leerlingen. We willen een betrouwbare overheid. We hebben het gevoel dat dit niet gebeurt. Hoe wilt u het vertrouwen weer teruggeven aan de ouders?”

Verliezende hand

Het is een retorische vraag aan de wethouder. Want in deze strijd lijkt de LPS aan de verliezende hand. Het christelijke CDA mag misschien op de hand van het confessionele onderwijs zijn maar beide clubs hebben één ding gemeen: een gestaag teruglopende achterban. Minder leden, minder kiezers, minder leerlingen. LPS-scholen zijn krimpscholen en ook het CDA zou, volgens de laatste peilingen van Ipsos/EenVandaag op slechts 7 tot 10 zetels uitkomen als er nu landelijke verkiezingen zijn.

Geen ideologische muren

De nieuwste schoolstrijd in Bergen op Zoom lijkt een laatste zucht van een slinkende christelijke zuil in een inmiddels ontzuilde samenleving. Voor de gemeente zijn confessies en identiteiten niet meer van belang. Bouwen voor de leegstand is niet aan de orde en samengebruik van schoolgebouwen is het nieuwe normaal. Zoals Sander Siebelink van Lijst Linssen stelt: in deze tijd passen geen ideologische muren meer tussen verschillende scholen. Alleen met samenwerking zijn er winnaars in deze strijd.