Bergen op Zoom

Nog circa 4000 asbesthoudende daken in Bergen op Zoom

© PvdA

Tim Mulders Tim Mulders

De fractie van de PvdA heeft op 4 juli jl. vragen gesteld aan het college inzake het saneren van asbestdaken. Onlangs ontvingen zij een schrijven met antwoorden van burgermeester Petter.

 

 

Petter meldt in voorgenoemd schrijven dat de gemeente de versnellingsaanpak van de VNG (Verenigde Nederlandse Gemeenten) om asbestdaken sneller te saneren, ondersteunt.

De fractie van de PvdA is onder andere benieuwd hoe de gemeente de sanering van asbest gaan aanpakken en of er een inventarisatie is gemaakt van het aantal asbesthoudende daken.

Burgemeester Petter laat weten dat de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant een inventarisatie heeft gemaakt van het aantal asbesthoudende daken, dit hebben zij gedaan middels luchtfoto’ s. Het aantal te verwachten asbesthoudende daken is geschat op circa 4.000.

In 2018 zal er door de gemeente een projectleider worden aangesteld die met een plan van aanpak zal komen om eigenaren van asbesthoudende daken binnen de gemeente aan te sporen de asbesthoudende daken voor 2024 te vervangen. Vanaf 2024 geldt een algeheel verbod op asbesthoudende daken, dit geldt ook voor de daken van schuurtjes, schuren en garages. Het verbod geldt niet voor asbesthoudende delen binnenin de woning zoals bijvoorbeeld in ketelruimtes of in de buurt van geisers, dit heeft echter wel de aandacht van de gemeente, zo besluit Petter het schrijven.