Bergen op Zoom

Ömer Duman verlaat D66 en gaat zelfstandig verder in Bergse raad

Ömer Dumen (Foto: gemeente Bergen op Zoom)

Han Verbeem Han Verbeem

Het Bergse raadslid Ömer Duman verlaat de fractie van D66 en gaat als zelfstandig raadslid verder. Dat heeft hij vandaag bekendgemaakt. Duman benadrukt in een reactie dat er geen sprake zou zijn van een conflict binnen de D66-fractie. Duman heeft nog geen naam voor zijn nieuwe éénmansfractie. Met de afsplitsing kent de Bergse gemeenteraad nu 13 raadsfracties

Door: Han Verbeem

Het vertrek bij D66 is voor Duman vooral een inhoudelijke keuze, zo stelt hij: de opvattingen over met name maatschappelijk-sociale thema’s lopen inmiddels teveel uiteen. Duman zou fractievoorzitter Carinne Elion-Valter zondag op de hoogte hebben gesteld van zijn vertrek. Ook de griffier is inmiddels geinformeerd. Elion was aanvankelijk niet bereikbaar voor een reactie op Duman’s besluit. Later op de dinsdag heeft ze laten weten dat ze “compleet overdonderd is” door het nieuws. “Ik heb niets gemerkt van enige onvrede, dit komt als een slag bij heldere hemel.” Wel zou twee jaar terug tijdens de verkiezingscampagne sprake zijn van wrijvingen. “Maar dat hadden we helemaal uitgepraat. Tenminste, dat dacht ik.” 

Sterke aanhang

Ömer Duman is één van de langst zittende raadsleden in de Bergse politiek. Hij heeft altijd kunnen rekenen op een sterke aanhang, zowel vanuit zijn Turks-Nederlandse achterban in Bergen op Zoom als vanuit de Bergse inwonersgroepen in brede zin.

Geen lichtvaardig besluit

Duman heeft zijn besluit niet lichtvaardig genomen, zo schrijft hij aan de fractievoorzitters van de Bergse gemeenteraad. “Als lid van de hoogste bestuursorgaan is het de taak van een raadslid om de gemeenschap te dienen en te vertegenwoordigen. Daar heb ik ruim 14 jaar als raadslid en 6 jaar lang als duo-raadslid met veel plezier en energie aan mogen bijdragen, en dat wil ik blijven doen.”

Onvrede over D66-kandidatenlijst

Hoewel er van een conflict binnen de huidige gemeenteraadsfractie volgens het Bergse raadslid geen sprake zou zijn, ervaart Duman de periode rondom de samenstelling van de vorige kieslijst in 2018 als “erg vervelend. “De manier waarop de kandidatenlijst werd samengesteld, het ondemocratisch handelen, en de vriendjespolitiek die werd uitgeoefend, hebben bij mij veel stress veroorzaakt. Ik ben van mening dat ik onjuist bejegend en behandeld ben.”

In de zomer knoop doorgehakt

Nadat Duman lange tijd heeft nagedacht, heeft hij de afgelopen zomerperiode doorgehakt. “In mijn vakantieperiode heb ik lang nagedacht over hoe ik met mijn politieke carrière verder wil gaan. Mijn conclusie is; gezien de geleden frustratie op weg naar de verkiezingen van 2018 en de daarmee gepaarde negatieve ervaringen in die periode, ik wil geen verkiezingscampagne meer met D66 Bergen op Zoom voeren en heb ook geen behoefte aan een POP gesprek. Middels deze brief wil ik u aangeven dat ik uit de fractie ga treden en met alle mogelijke inzet, gesteund door hen die mij tijdens de laatste verkiezingen hun vertrouwen gaven, als onafhankelijke raadslid door wil gaan.