Bergen op Zoom

Omwonenden blij met hervatting sloop Fort-Zeekant

Redactie Redactie

De sloop in de wijk Fort-Zeekant in Bergen op Zoom is weer gestart. In mei 2019 werd de sloop van zo’n twintig woningen aan de Adriaan Pauwstraat en Anthony Duyckstraat stilgelegd. Vleermuizen en huismussen hadden er hun intrek genomen. Nu de sloop weer begint, zeggen buurtbewoners daar reikhalzend naar uitgekeken te hebben.

Door: Vincent Krijtenburg en Roland Pijnen

De woningen konden niet gesloopt worden, tot groot ongenoegen van woningcorporatie Stadlander en omwonenden. In maart 2020 is een ontheffing, ofwel goedkeuring om de woningen te mogen slopen, aangevraagd. Normaal duurt deze procedure niet langer dan 26 weken, maar door drukte bij de provincie liep dit proces vertraging op.

Aanvankelijk hoopte Stadlander dat de provincie Noord-Brabant meteen uitsluitsel zou geven, maar tevergeefs. Dat besluit kwam pas eind 2020: Stadlander mocht tóch verder gaan met de sloopwerkzaamheden.

Onvrede

Het is een opluchting voor omwonenden. Sommige buurtbewoner vinden het onbegrijpelijk dat de vogeltjes het project stillegden, zeker als je kijkt naar het economisch en maatschappelijk belang. Sjaak van Loon, bewoner van de naastgelegen flat, durft zich er bijna niet over uit te spreken hoe belachelijk hij het vind. “Er is tegenwoordig bijna geen verbouwing mogelijk. Er gebeuren grotere rampen dan deze. Als je ziet wat het economisch kost om dit project te stagneren is het onvoorstelbaar dat de overheid dit pikt en toelaat. Ik heb daar geen begrip voor.”

Nieuwbouwproject

Van Loon had zelfs met enkele buurtbewoners bezwaar aangetekend. Hij dacht dat de nieuwbouw stedenbouwkundig niet in de omgeving zou passen. “Als er wordt gepraat over vernieuwing, moet er ook gekeken worden naar de stedenbouwkundige kant ervan.” Samen met Stadlander hebben de buurtbewoners gesprekken gevoerd. Deze gesprekken verliepen positief, vertelt Van Loon. 

“De sloophuizen staan al heel lang leeg. Dat is geen visitekaartje voor de wijk”, vertelt één van de buurtbewoners. “Het wordt op een gegeven moment een dumping van vuil. Daar zitten we niet op te wachten.” Elly Kerbusch liep langs de sloopwerkzaamheden en is harstikke blij dat de verpaupering uit de wijk verdwijnt en dat de nieuwbouw er eindelijk komt. “Als je ziet hoe mooi het bij de nieuwbouw aan de andere kant van de wijk is geworden zou dat een vooruitgang betekenen.”

Vleermuizen en huismussen

Zowel vleermuizen als huismussen zijn wettelijk beschermde diersoorten. In het broedseizoen is het niet toegestaan om sloopwerkzaamheden uit te voeren en vleermuizen mogen niet verjaagd worden. Hierdoor heeft de sloop ruim anderhalf jaar stil gelegen. Stadlander moest handelen volgens de wet natuurbescherming, waarin staat dat vervangende huisvesting geregeld moet worden voor bedreigde diersoorten.

In februari 2020 heeft de woningcorporatie in de omgeving nestkastjes geplaatst. De door mensen gemaakte nestplaats voor de gevleugelde dieren was genoeg om nu alsnog een sloopvergunning te krijgen.