Roosendaal

Omwonenden kunnen stempel drukken op uiterlijk nieuwe randweg

Foto: © gemeente Roosendaal

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De gemeente Roosendaal gaat de komende weken met omwonenden in detail de plannen bespreken voor de nieuwe ontsluitingsweg van de wijk Tolberg. Belanghebbenden kunnen meepraten over de inrichting van de weg. Van maandagavond tot half maart zijn er zes bijeenkomsten met bewoners. In elk van die bijeenkomsten wordt een deel van het traject besproken met de direct omwonenden daarvan. Bewoners van het gehucht Haiink zijn maandag als eerste aan de beurt.

Door: Bianca van Vugt

Moet de nieuwe randweg bij de wijk Tolberg half-verdiept komen te liggen of niet? Willen de omwonenden een natuurlijke geluidswal, vrij uitzicht of bomen langs de weg? Willen ze een vrijliggend fietspad waar dan wel verlichting langs moet komen? Dit zijn zomaar wat van de vragen waar de gemeente Roosendaal een antwoord op zoekt. In een serie van 6 online bijeenkomsten kunnen omwonenden meepraten en ideeën aanleveren.

Kijken naar wat er wél kan

De route van de randweg ligt grotendeels al vast, maar hoe de weg er uit komt te zien, ligt nog open. Omwonenden maken zich daar zorgen over en hebben al vaker aangegeven dat ze zich niet serieus genomen voelen door de gemeente Roosendaal. Maar wethouder Cees Lok geeft aan dat de gemeente het de omwonenden zo goed mogelijk naar de zin wil maken. “Dat wil niet zeggen dat we iedereen 100 procent tevreden kunnen stellen. Dat blijft altijd natuurlijk een beetje een illusie. Maar de insteek is: we gaan kijken wat er wél kan en we gaan niet roepen wat er allemaal niet kan. Je kunt een weg zó aanleggen dat je ‘m bijna niet ziet of hoort.”

De wijk Tolberg in Roosendaal smacht al jaren naar een goede weg om vanuit het zuiden van Roosendaal de stad uit te kunnen rijden. Veel inwoners pakken de kortste weg richting Bergen op Zoom en rijden via de smalle Rietgorsestraat het buitengebied in. “Die weg is daar natuurlijk niet voor gemaakt,” vertelt de wethouder. “Het gaat altijd goed, maar er zijn momenten dat het heel druk is op de Rietgorsestraat. Het is allemaal te doen, maar het is eigenlijk allemaal niet ideaal.”

Tunnel vervangt storingsgevoelige spoorwegovergang

Een grote hindernis op de route is de spoorwegovergang aan de zuidkant van de Willem Dreesweg in Roosendaal. “Het heeft te maken met treinen uit België,” legt Lok uit. “Die rijden links en wij rijden rechts, dat is lastig. En er is spanningsverschil.” Door de verschillen tussen Nederlandse en Belgische treinen moeten ze soms langer wachten. “En als die trein vijf minuten stilstaat gaat de overweg in storing. En dan moet er iemand van ProRail weer komen om die storing op te lossen.”

De gemeente lost dat probleem op door een tunnel aan te leggen. Hierdoor kan het verkeer onder het spoor door en hoeft dus niet meer te wachten voor de spoorwegovergang. Ook het fietspad dat er ligt, wordt verlegd en krijgt een plek in de tunnel. De gemeente verwacht de tunnel vrij makkelijk aan te kunnen leggen. Want de weg ligt daar vrij en er is weinig bebouwing. Daarom kan de bouw beginnen naast de bestaande weg. De gemeente verwacht daarom maar minimale overlast voor omwonenden en voor het verkeer.

Eerste ontwerp moet in juni klaar zijn

De tunnel gaat zo’n 10 miljoen euro kosten. De gemeente Roosendaal stopt overgebleven gelden al jarenlang in een speciale spaarpot. Daar zit nu tussen de 800.000 en 1 miljoen euro in. Maar wethouder Lok rekent ook nog op subsidies van het rijk en de provincie. De rest van de kosten voor de tunnel zijn meegerekend in de begroting van de hele randweg. Daar is in totaal 23 miljoen euro voor begroot.

Maandagavond is de eerste online bijeenkomst van de gemeente met omwonenden. Tot en met 15 maart zijn er zes van zulke bijeenkomsten met verschillende groepen inwoners. Volgens de gemeente is het een intensief traject, want alle ideeën die bewoners aandragen moeten snel worden onderzocht. Het is namelijk de bedoeling al in april een tweede ronde gesprekken te houden. En het eerste ontwerp van de nieuwe randweg moet al in juni klaar zijn.

Lees ook: Natuurlijk Betrokken Tolberg voelt zich gepasseerd door gemeente