Roosendaal

Ondernemers vrezen nog steeds voor hun toekomst vanwege komst arbeidsmigranten

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Aan de Atoomweg in Roosendaal verschijnt een migrantenhuisvesting voor ruim 300 personen. Dat is althans het plan van een uitzendbureau dat op die locatie twee jaar geleden begon is met bouwen. Omliggende ondernemers zijn de strijd aangegaan met de gemeente omdat ze vrezen voor allerlei problemen, waaronder hun voortbestaan.

Mart van Osta, mede-eigenaar van Transportbedrijf van Osta, legt uit waarom hij problemen heeft met de plannen. Een van de belangrijkste redenen is de vrees voor klachten van de tijdelijke bewoners. Op het terrein van zijn bedrijf is het een komen en gaan van trucks en ander zwaar verkeer. Deels voor de carwash die er staat maar vooral vanwege het transport, dat ook ’s nachts en in de weekends door gaat.  Dat geeft het nodige en soms langdurig geluid, zeker als de trucks in de winter warm staan te draaien. Daar komen geheid klachten van, is zijn overtuiging, als er vlak naast mensen wonen en slapen in omgebouwde containers.

Omgekeerde wereld

Van Osta is bang dat er straks sprake is van een omgekeerde wereld, waardoor hij moet stoppen met zijn bedrijf terwijl die containerwoningen daar nooit hadden mogen staan. Daarnaast voorziet hij grote verkeersproblemen en ongelukken op de Atoomweg. Alle extra verkeer moet straks over deze niet al te brede weg, zonder fiets- of voetpaden. Dat kan volgens hem niet goed blijven gaan, zeker als het donker is. Er komen bovendien te weinig parkeerplaatsen op het terrein van het onderkomen voor de arbeidsmigranten. De kans is dus groot dat ook dit straks voor problemen zorgt.

Wel de lusten, niet de lasten

Aan de achterzijde van het perceel waar de tijdelijke werknemers gehuisvest worden speelt eveneens een lastige kwestie. Daar huist SMS Metaal Service, dat steeds meer een 24/7 opererend bedrijf wordt. Eigenaar Ron van Nijnatten heeft zijn eigen ervaringen inmiddels met de wijze waarop het uitzendbureau en de gemeente omgaan met omliggende, welwillende ondernemers. Hij wilde meewerken aan het realiseren van een op- en afrit voor de migrantenhuisvesting, door de zijne te verbreden. Wel stelde hij er wat eisen aan, die grotendeels te maken hebben met veiligheid. Er komen namelijk flinke opleggers over zijn terrein, die behoorlijk uitzwenken. Daarom wil hij er wel een afscheiding. De kosten daarvoor zouden dan echter alleen voor zijn rekening komen en dat vindt hij niet reëel. Verder vreest ook hij dat er vroeg of laat klachten komen omdat zijn bedrijf geluid produceert.

Onrechtvaardig

Het voelt voor de ondernemers, die er al heel wat jaren zitten, erg onrechtvaardig dat de gemeente niet aan hun kant lijkt te staan. Enige jaren terug nam de gemeenteraad een voorstel aan om onderkomens voor arbeidsmigranten aan de rand van de gemeente te laten realiseren. Dit is echter midden in een bedrijventerrein, met alle problemen en risico’s van dien.

Toch doorgebouwd

Twee jaar geleden al ondernamen de omliggende bedrijven stappen tegen de plannen. Toen werd de bouw stilgelegd. Toch staan er al ruim dertig containerwoningen en liggen zaken als de riolering voor de overige 120 klaar. Volgens buurman van Osta wordt er niet gehandhaafd, ook niet op het feit dat er illegaal mensen wonen in een pand dat van oudsher al op het perceel staat.

Inmiddels is de buurt door alles wat er is gebeurd zo ver dat men het hele plan van tafel wil. Door de rechter werd in september al een beroep tegen een verleende omgevingsvergunning gegrond verklaard. Voorlopig oordeel was onder meer dat het gemeente niet deugdelijk heeft gemotiveerd dat  er akoestisch gezien een goed woon- en leefklimaat te realiseren is voor de arbeidsmigranten. Naar de verkeerssituatie is niet meer gekeken op dat moment. Een definitieve uitspraak volgt binnenkort.

Reactie wethouder

De gemeente wil niet op de zaken vooruitlopen.  Wethouder René van Ginderen laat weten: “De Raad van State heeft in een voorlopige uitspraak bepaald dat eerst aangetoond moet worden dat sprake is van een ‘aanvaardbaar woon- en leefklimaat’ voor de te huisvesten arbeidsmigranten op de Atoomweg. Tevens is bepaald dat tot de definitieve uitspraak geen bouwwerkzaamheden mogen worden verricht. Vanzelfsprekend respecteren wij die voorlopige uitspraak en in de tussentijd wordt gewerkt aan een antwoord op de uitspraak.”