Woensdrecht

Onderzoek met trillingen om aardwarmte op te sporen in gemeente Woensdrecht

Bianca van Vugt

Energie Beheer Nederland en onderzoeksinstituut TNO onderzoeken in de gemeente Woensdrecht of het gebied geschikt is voor aardwarmte. Bij aardwarmte gebruik je warm water dat diep in de grond zit. Dat warme water kun je oppompen en gebruiken, maar dan moet je natuurlijk eerst weten waar het precies zit. De onderzoekers doen daarom een seismisch onderzoek in het buitengebied van Woensdrecht. Zo’n seismisch onderzoek werkt met geluidsgolven. En op sommige plekken in de gemeente Woensdrecht zou je die dus kunnen voelen.

De wereld is op zoek naar de meeste milieuvriendelijke manieren om energie op te wekken en onze huizen te verwarmen. Eén van die manieren is het gebruik van aardwarmte. In de gemeente Woensdrecht onderzoeken ze of er plekken zijn waar ze van die aardwarmte kunnen profiteren. Energie Beheer Nederland, EBN, en onderzoeksinstituut TNO voeren het onderzoek uit.

Gaten boren tussen Ossendrecht en Willemstad

Rutger Peenstra is projectleider bij EBN. Hij legt het bedrijf begin april aan het werk is in de gemeente Woensdrecht. “We zijn hier bezig met een seismisch onderzoek. Daarmee brengen wij de ondergrond in beeld en dat doen we om daarmee meer te kunnen zeggen over het potentieel voor aardwarmte in in Nederland.” De ondergrond in de regio Woensdrecht is nog niet zo goed onderzocht als andere plekken in het land. “Er is heel veel bekend van de van de ondergrond vanuit het verleden, maar dat is op plekken waar naar olie en gas is gezocht,” vertelt Peenstra. “Met deze campagne proberen we in kaart te brengen in welke regio’s de winning van aardwarmte kans van slagen heeft.”

Je kunt de onderzoekers van EBN en TNO tegenkomen op een specifieke lijn door het landschap. “Dit is een zogenaamd 2D onderzoek en dat betekent dat we lijnen hebben die variëren tussen de 20 en de 80 kilometer lengte. De lijn waar we hier nu bij staan, die loopt van Ossendrecht naar naar Willemstad en is 37 kilometer,” legt Peenstra uit. “Op zo’n lijn wordt iedere 60 meter een gat geboord met een tractor met een kleine boorinstallatie achterop. In dat gat wordt een seismische lading geplaatst.”

Ondergrondse geluidsgolven

Als de seismische ladingen in de grond zitten, komt een andere ploeg geofoons plaatsten. “Dat zijn gevoelige grondmicrofoontjes. Die plaatsten ze iedere vijf meter op die lijn,” vertelt Peenstra verder. Het kan dus gebeuren dat omwonenden het onderzoek voelen. Want een seismisch onderzoek werkt met trillingen. “Tot slot komt er dan een ploeg langs die de ladingen ontsteekt. En dat geeft geluidsgolven in een ondergrond. Die geluidsgolven gaan de diepe ondergrond in, die weerkaatsen op de diepe gesteentelagen en die weerkaatsingen worden opgenomen door de geofoontjes.”

Door de trillingen die opgevangen worden door de geofoons krijgen de onderzoekers een globaal beeld van wat er diep in de bodem zit. “Dit is echt de eerste verkenning van de ondergrond,” zegt Peenstra. Hij verwacht dat ze de seismische ladingen na het Paasweekend gaan ontsteken, ofwel: tot ontploffing brengen. Maar dat is volkomen veilig, benadrukt hij. “De ladingen die wij aanbrengen, die brengen we veilig aan en die vormen geen gevaar voor de omgeving als die in de ondergrond zitten.”

Hier en daar een doffe plof en trillingen

Waarschijnlijk gaan de omwonenden er weinig van merken, op wat trillingen na. “Het kan zijn dat mensen een doffe plof opmerken. Dus mensen kunnen er tijdelijk wat hinder van ondervinden. Maar dat is meestal niet langer dan een paar uur tot maximaal een dagdeel,” verwacht Peenstra. Of de gemeente Woensdrecht de komende jaren volop gebruik kan maken van aardwarmte is voorlopig nog niet duidelijk. Het onderzoek van EBN en TNO loopt not een maand of tien. “Dan is het beschikbaar voor iedereen die daar interesse in heeft. En dat wordt gepubliceerd op de website van TNO.”

Deel dit op: