Roosendaal

Onderzoek naar luchtkwaliteit en geluidsoverlast van verkeer in Kortendijk

Landbouwverkeer door de Flintdijk in Roosendaal (foto Google Maps)

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De gemeente Roosendaal gaat uitgebreider onderzoek doen naar de verkeersoverlast in de wijk Kortendijk. Er komen camera’s en meetapparatuur langs de verkeersader Onyxdijk-Flintdijk-Dijkrand. Die apparaten meten het geluid en de luchtkwaliteit. Door ook camera’s te gebruiken, kan de gemeente onderzoeken welke effecten er zijn van verschillende voertuigen.

Er is meer onderzoek nodig om oplossingen te vinden voor de verkeersoverlast in de wijk Kortendijk. De werkgroep die hier namens de gemeente aan werkt, wil eerst meten hoe veel geluid er is en welke voertuigen het luidst zijn. Ook moet duidelijk worden hoe het gaat met de luchtkwaliteit. En welke voertuigen daar het meest effect op hebben. Pas als die verkeersonderzoeken zijn gedaan, zal de werkgroep voorstellen en adviezen geven.

Aanpassing van de weg heeft weinig geholpen

De route van de Onyxdijk naar de Flintdijk en de Dijkrand is een belangrijke verkeersader door Roosendaal. Maar er zijn al jarenlang klachten van omwonenden over de verkeersveiligheid en overlast. Hardrijders zorgen voor gevaarlijke situaties en voor herrie. En ook het landbouwverkeer zorgt voor extra overlast. Daarom werd de weg al in 2016 aangepast. Maar dat heeft niet genoeg geholpen.

Het Bewonersplatform Kortendijk heeft hierover een enquête gehouden. Van de mensen die de vragen hebben beantwoord, heeft 94 procent een ernstige vorm van overlast. En die overlast bestaat voor 84 procent uit landbouwvoertuigen en te hard rijdende auto’s en motoren. De gemeenteraad wilde in 2020 dat burgemeester en wethouders die overlast zou aanpakken. Daarom werd toen een werkgroep samengesteld.

Voorstellen en adviezen begin volgend jaar klaar

In de werkgroep zitten twee vertegenwoordigers van Bewonersplatform Kortendijk, twee vertegenwoordigers van de gemeenteraad, een projectleider van de gemeente en een onafhankelijke procesbegeleider. Zij moeten oplossingen bedenken om de verkeersoverlast in Kortendijk te verminderen. De werkgroep heeft begin dit jaar besloten het gecombineerde onderzoek naar geluid en luchtkwaliteit te laten doen. Als de resultaten van het onderzoek binnen zijn, maakt de werkgroep een eindrapportage voor de wethouder. Die rapportage met voorstellen en adviezen is waarschijnlijk begin volgend jaar klaar.