Roosendaal

Onderzoek samenwerking inwoners gemeente Roosendaal

Paul Joachems Paul Joachems

De gemeente houdt tussen 19 november en 1 december een enquête onder haar inwoners. Inwoners worden daarbij gevraagd naar hun ervaringen met meepraten, meebeslissen en meedoen met het gemeentelijk beleid.

Door: Paul Joachems

Door middel van deze enquête onderzoekt de gemeente Roosendaal of inwoners vinden dat zij voldoende kunnen meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken als dat kan. Naast inwoners, vullen ook raadsleden, collegeleden en ambtenaren van de gemeente Roosendaal een vragenlijst in. Daarmee wordt duidelijk of alle betrokkenen hetzelfde beeld hebben. Het doel is om de werkwijze beter te laten aansluiten bij hoe inwoners willen samenwerken. Zo wordt de lokale democratie versterkt.

Democratie in Actie

Bij het onderzoek maakt de gemeente Roosendaal gebruik van de Quick Scan Lokale Democratie. Deze is gemaakt onder de vlag van Democratie in Actie, een samenwerkingsverband van onder meer het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Nederlandse vereniging voor raadsleden en de Vereniging van griffiers. Door samen te werken, spannen de partijen zich in voor democratische vernieuwing. Het stimuleren van burgerparticipatie en het bevorderen van burgerinitiatieven is daarvan één onderdeel.

Digitale vragenlijst

De antwoorden van deze ‘Quick Scan Lokale Democratie’ worden anoniem verwerkt in een rapport. Dit rapport wordt vervolgens gebruikt om samen te werken aan een nog betere lokale democratie. De digitale vragenlijst is te vinden via www.roosendaal.nl/geefjemening. Inwoners die de vragenlijst op papier willen invullen kunnen dit doorgeven via e-mail: [email protected] of via het telefoonnummer 0165 579 277. De vragenlijst kan tot 1 december worden ingevuld.