Roosendaal

Ontsluiting Tolberg moet eind 2025 klaar zijn

Paul Joachems Paul Joachems

In een brief laat wethouder Theunis aan de leden van de gemeenteraad van Roosendaal weten dat, als alles volgens plan verloopt, de verbindingsweg gelijktijdig klaar is met de ingebruikname van het ziekenhuis op de Bulkenaar. Naar verwachting is dit eind 2025.

Door: Paul Joachems

De start van de bouw op locatie Bulkenaar staat gepland in 2023. In 2025 moet fase 1 van de nieuwbouw zijn opgeleverd en gaat de zorgfunctie van het voormalige ziekenhuis Lievensberg (nu Bravis) in Bergen op Zoom over naar locatie Bulkenaar.

Zuidelijke variant

Er is gekozen voor de zuidelijke ontsluiting van de Tolberg in combinatie met de voorgenomen ondertunneling van de spoorlijn Roosendaal-Antwerpen. Wethouder Theunis geeft aan dat er voor het ontwerp van dit traject een zogenaamde ‘viltstiftenkaart’ ligt die is gebaseerd op verkeerstechnische en milieutechnische randvoorwaarden. Deze kaart vormt de basis voor het participatietraject dat momenteel vorm wordt gegeven.

Gepasseerd door gemeente

Eerder dit jaar gaven bewoners van de Roosendaalse wijk Tolberg aan dat ze zich niet gehoord voelen in het co-creatieve project rondom de Bulkenaar. Kees Nieuwenhuize zei toen namens de stichting Natuurlijk Betrokken Tolberg: “We zijn teleurgesteld dat een naar buiten toe gecommuniceerd co-creatief project in feite helemaal niet co-creatief is. Alle varianten van de burgers zijn met een pennenstreep weggevaagd, enkel die van de gemeente voldeden.”

Betrokkenheid omwonenden en dorpsraad Wouw

Wethouder Toine Theunis geeft aan dat er al overleg heeft plaatsgevonden met de direct omwonenden en met de Dorpsraad Wouw over het ontwerp van de ontsluitingsweg vanaf de afslag Wouw/Wouwse Plantage richting de Bulkenaar.

Meedenken vooral over landschappelijke inpassing

De wethouder laat het volgende weten over het zuidelijke wegtracé: “Bij de start van het participatietraject zal duidelijk worden aangegeven binnen welke randvoorwaarden we het gesprek met elkaar aan kunnen gaan. Het meedenken zal vooral gaan over de landschappelijke inpassing. Voor het participatietraject worden zes afzonderlijke groepen van omwonenden betrokken. Uiteindelijk zullen de afzonderlijke wensen worden vertaald naar een landschappelijk goed ingepaste weg waarbij we ook zullen motiveren waarom de wensen wel of niet kunnen worden verwerkt.”