Etten-Leur

Onzekere financiële jaren voor Etten-Leur, gemeente blijft ambitieus maar behoedzaam

Het Raadhuisplein in Etten Leur met het gemeentehuis en rechts de Van Gogh Kerk | Foto: Hollandfoto.

Anne van Egeraat Anne van Egeraat

De gemeente Etten-Leur is druk bezig met het uitvoeren van haar ambities en plannen. Er staat al veel in de steigers. Maar, er komen onzekere financiële jaren aan voor de gemeente. Dat blijkt uit de kadernota 2025, die onlangs is gepresenteerd door het college van burgemeester en wethouders.

“We moeten realistisch zijn, onze financiële positie is onzeker”, luidt de boodschap. Dat komt door het terugschroeven van het gemeentefonds – met 2,3 miljard euro – door het Rijk. “Niet alleen Etten-Leur krijgt daar last van, maar ook veel andere gemeenten in Nederland”, vertelt burgemeester Marina Starmans. “Maar ondanks deze bezuinigingen blijven we investeren. We blijven ambitieus, maar wel behoedzaam.”

Besparende maatregelen

Om het financiële tekort op te vullen, moeten besparende maatregelen genomen worden. Eén van deze maatregelen is het verhogen van de onroerendezaakbelasting. Die zal in 2025, 2026 en 2027 stijgen met vijf procent. “We zijn ons ervan bewust dat dit geen populaire maatregel is”, laat wethouder Rene Verwijmeren weten. Maar grofweg gerekend komt dat neer op 22 euro per huishouden per jaar extra. “Het levert de gemeente ongeveer een half miljoen per jaar op.” In totaal 1,5 miljoen dus. Maar daarmee wordt slechts een deel van het te verwachten tekort opgevangen.

Wat er verder gaat gebeuren om dat tekort op te vangen, moet nog uitgezocht worden. De keuzes die hiervoor gemaakt worden gelden overigens niet voor 2025. Het gaat om maatregelen vanaf 2026: het zogenoemde ‘ravijnjaar’.

Geen noodrem, wel waakzaam

Helemaal op de rem gaat de gemeente dus niet. Veel ambities gaan gewoon door. “Het speelplan bijvoorbeeld”, somt wethouder Jean-Pierre Schouw op. “En de Haansberg, de Woon-Zorgvisie, de Sportvisie. En ook de ondertunneling van de Randweg gaat door, daar komt in 2026 een uitvoerbaar voorstel voor. We willen als college niet aan de noodrem trekken, maar wel waakzaam blijven.” Het doel van het college is om voor 2025 een sluitende begroting te presenteren. In 2026 lopen de tekorten pas verder op.