West-Brabant

Oogheelkundeafdeling Bravis start mondjesmaat weer op

Maarten Elst Maarten Elst

Langzaamaan komt de gewone patiëntenstroom in de poliklinieken van het Bravis ziekenhuis weer op gang. Zo ook bij Oogheelkunde. Volgens teamleidster Janine de Kok is het aantal patiënten dat langs kan komen nog wel beperkt. Want er kunnen er minder mensen tegelijk in de wachtkamers terecht, omdat iedereen anderhalve meter afstand moet houden.

Vanwege het coronavirus besloot het Bravis ziekenhuis half maart poliklinische afspraken en behandelingen af te zeggen. “Voor ons waren dat staaroperaties, reguliere controles en metingen”, vertelt Janine de Kok. “De oogartsen bepaalden zelf welke patiënten wel of niet gezien moesten worden. Per week hebben we zo’n 1.200 contacten afgebeld.” Volgens De Kok toonden de patiënten veel begrip. De afgelopen weken werden alleen de noodzakelijke afspraken uitgevoerd. “Bijvoorbeeld mensen met ontstekingen. Ook de ooginjecties moesten blijven doorgaan.”

Aangepaste wachtkamers

De reguliere zorg wordt langzaamaan weer herstart. Wel heeft het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom en Roosendaal de capaciteit van de wachtkamers moeten verkleinen om aan de normen te voldoen. “Diverse zitplaatsen zijn afgeplakt. Het aantal mensen dat tegelijk in de wachtkamer kan plaatsnemen is leidend voor afspraken. Daarom houden we exact bij hoeveel mensen er zitten,” aldus het ziekenhuis.

“Kinderspreekuren proberen we zo te plannen dat de patiëntjes meteen naar binnen kunnen. Lastiger is het met mensen die voor hun onderzoek gedruppeld moeten worden. We willen niet dat zij in de wachtkamer zitten of door het ziekenhuis lopen. Daarom moeten we ze wel vragen om buiten of in hun auto te wachten tot de druppels zijn ingewerkt.”  

Ook wil Bravis meer gebruik maken van de zogeheten buitenpoli’s in Oudenbosch en Steenbergen. Hiervoor doet het ziekenhuis een beroep op het begrip als er aan de patiënt wordt gevraagd om naar deze locaties te rijden. “Anders worden de wachtlijsten nog langer”, aldus het ziekenhuis.

“Korter in het ziekenhuis”

Ook in de behandelkamer heeft Bravis de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. “Allereerst worden voortaan alle onderzoeken uitgevoerd door één technisch oogheelkundig assistent. De patiënt kan daarna naar huis en wordt door de oogarts gebeld met de uitslag van de onderzoeken en de eventuele vervolgbehandeling. Daardoor is de patiënt korter in het ziekenhuis en komt met minder mensen in contact”, vervolgt De Kok.

“Onze medewerkers hebben een mondneuskapje op en handschoenen aan. Na elke patiënt worden de handen gedesinfecteerd en de apparatuur schoongemaakt. Op beide hoofdlocaties hebben we een aparte kamer voor het onderzoeken en behandelen van patiënten met de symptomen van corona. In dat geval zijn onze medewerkers volledig beschermd met een speciaal masker, spatbril en isolatiejas.”

“De kans dat je in het ziekenhuis besmet raakt, is kleiner dan in de supermarkt.”

Sinds begin mei kunnen er ook weer staaroperaties worden uitgevoerd. “We hebben daarvoor eigen operatiekamers en een eigen OK-team. Omdat we één anesthesiemedewerker hebben, kunnen we voorlopig maar één operatie tegelijk uitvoeren”, aldus De Kok.

Alles is in het werk gesteld om patiënten veilig te kunnen ontvangen. “Je merkt dat mensen angstig zijn om langs te komen. Het gaat immers om een ziekte die iedereen kan krijgen en waar mensen aan kunnen overlijden. Het is wel belangrijk dat mensen met oogklachten op de polikliniek komen. Wij werken met alle voorzorgsmaatregelen. De kans dat je in het ziekenhuis besmet raakt, is kleiner dan in de supermarkt.”