Bergen op Zoom

Ook Bergen op Zoom extra alert op mensenhandel

Foto: Shutterstock

Han Verbeem Han Verbeem

Het Bergse college is extra alert op mensenhandel en uitbuiting. Met het onlangs vastgestelde Beleidsplan Mensenhandel 2022-2025 neemt de gemeente samen met het veiligheidsdistrict verantwoordelijkheid voor de aanpak van mensenhandel – aldus wethouder Letty Demmers. De aanpak betreft zowel preventie, zorg, veiligheid als signalering. Het plan moet bijdragen aan een leefbare en veilige leefomgeving, aldus Demmers.

In de week dat de Nederlandse regering excuses maakt voor slavenhandel in het verleden, staan overheden ook stil bij de eigentijdse slavernij. “Mensenhandel is landelijk gezien een enorm probleem”, zegt de wethouder – en ook Bergen op Zoom wil bijdrage leveren in de aanpak. Daarbij benadrukt Demmers dat het belangrijk is om melding te doen bij de politie, als inwoners vermoedens hebben dat er in hun omgeving sprake is van mensenhandel.

Uitbuiting

Mensenhandel is onder andere het werven, vervoeren of opnemen en huisvesten van mensen met gebruik van dwang waarbij het slachtoffer wordt uitgebuit. Slachtoffers van mensenhandel hebben te maken met dwang, geweld en misleiding. Meestal zijn ze te bang of niet in staat om zelf aangifte te doen. Het signaleren van mensenhandel is belangrijk omdat slachtoffers afhankelijk kunnen zijn van mensen uit hun omgeving om uit de uitbuitingssituatie te komen.

Mensonterend

Er zijn verschillende vormen van mensenhandel. Het gaat om mensen uit het buitenland die illegaal naar Nederland zijn gebracht, soms via constructies met schijnhuwelijken. Zoals arbeidsuitbuiting, waarbij iemand werkt en de inkomsten geheel of gedeeltelijk moet afdragen en gedwongen is onder mensonterende omstandigheden te werken. Maar mensenhandel kan ook samengaan met andere vormen van onderdrukking zoals seksuele uitbuiting met gedwongen prostitutie. Ook zijn er vaak banden met drugshandel en andere vormen van zware criminaliteit.