Bergen op Zoom

Ook Bergen op Zoom schrijft weer zwarte cijfers in de begroting: de schuldenafbouw begint

Wethouder Petra Koenders.

Han Verbeem Han Verbeem

Het komende jaar 2022 kan Bergen op Zoom sinds lange tijd weer een begrotingsoverschot verwachten, en een stevig bedrag: 3,7 miljoen euro. Dat geld gaat naar de algemene reserve en zo kan de gemeente stap voor stap de miljoenenschuld afbouwen – nu nog een slordige kwart miljard euro. Bergen ligt daarmee financieel op koers, volgens de afspraken van het Focusakkoord – zegt wethouder Petra Koenders.

Het overschot ontstaat door bezuinigingen en ombuigingen. Dat vraagt grote offers van de samenleving, met minder geld voor verenigingsleven en besparingen op de cultuursector. De businesscases, oftewel de reorganisaties in het Cultuurbedrijf, zijn in volle gang. Toch zullen de netto lasten voor de inwoners relatief beperkt stijgen, en gaan gelijk op met de inflatie: 2 procent.

Meevaller

Ook zijn er meevallers: de gemeente heeft zo’n vijf miljoen ontvangen van het Rijk voor onder meer Jeugdzorg. Dat geld gaat in de algemene pot voor volgend jaar en wordt breed ingezet, aldus Koenders. “Dat is zo ook besproken met de raad”, zegt ze.

Vlees op de botten

Ook in de jaren ná 2022 staat een jaarlijks overschot van zo’n drie miljoen op de planning. Door deze begrotingsoverschotten wordt het potje van de algemene reserve de komende vier jaar met vijftien miljoen euro aangevuld: van 24 miljoen eind 2021 naar 39 miljoen eind 2025. Daarmee krijgt de gemeente in financieel opzicht meer ‘vlees op de botten’ en is in staat het weerstandsvermogen verder op te bouwen. Zodoende moet de gemeente redelijkerwijs weer in staat zijn tegenvallers op te vangen.

Weerbaarheid

Deze financiële weerbaarheid geeft de gemeente aan met de zogeheten weerstandsratio. Dat getal komt in 2022 uit op 1,05 waarmee er voor het eerst -zij het minimaal- weer sprake is van enige mate van weerstand. De weerstandsratio neemt de komende jaren verder toe, tot 2,43 in 2025.

Schuldquote

Ook de netto schuldquote daalt, een getal dat aangeeft hoe groot de schuld is ten opzichte van het inkomen. In dit geval geldt: hoe lager de quote, hoe gezonder -of beter gezegd, minder zorgwekkend- de financiële situatie van de gemeente is. Op basis van de huidige cijfers daalt de schuldquote in 2022 tot 90 procent, het uitgangspunt van het Focusakkoord. Deze grens was éigenlijk voor 2026 gesteld en is nu al behaald. Waarschijnlijk komt de schuldquote over vier jaar uit op 83 procent.