Huijbergen

Ook college van Woensdrecht baalt van situatie in Huijbergen

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Huijbergen protesteert! Tegen het idee dat er mogelijk maar liefst duizend asielzoekers komen. De vergelijkingen met het hotel in Tubbergen worden getrokken. Mede omdat ook hier een hele kleine gemeenschap een onevenredig groot aantal mensen erbij krijgt, zonder het gevoel te hebben hier enige inspraak te krijgen. Datzelfde gevoel heerst bij de bestuurders van de gemeente.

Wethouder Lars van der Beek zegt over de protesten: “Ik snap echt heel goed dat die mensen daar op reageren. Het is natuurlijk ook heel raar wat er gebeurt.” In nette bewoordingen legt hij uit dat het Woensdrechtse college net zo goed baalt van de gang van zaken. Het COA vaart een eigen koers en lijkt zich niet te hoeven houden aan wetten en regels die voor anderen wel gelden.

Drie duidelijke redenen waarom het niet kan

Burgemeester Adriaansen heeft op 27 juni heel expliciet aangegeven bij de staatssecretaris waarom Woensdrecht de garages op het voormalige defensieterrein bij Huijbergen geen locatie vindt voor opvang. De wethouder zet die argumenten nog eens op een rij: “Eén: zevenhonderd tot duizend asielzoekers geeft veel te veel impact op een dorp met eenentwintighonderd inwoners. Twee: Het kán er niet. Er geldt daar stikstofwetgeving en Natura 2000 regeling, waardoor het niet zo kan zijn dat er in Huijbergen nauwelijks een huis gebouwd kan worden op dit moment, terwijl het Rijk zegt: we gaan daar zoveel mensen vestigen.” Als derde reden voegt hij toe: “Het is gewoon geen humane locatie. Het is een oude garage, met smeerputten en dergelijke. Daar ga je zeker niet dat soort aantallen mensen opvangen.”

Toch dwang?

Die drie redenen gaf het college mee aan Den Haag, waarop het volgens Van der Beek heel stil werd. “Alleen wat er daarna is gebeurd, is dat wij ook signalen krijgen dat daar toch ontwikkelingen plaatsvinden.” Het COA is er dus wel bezig die opvang in te richten. Dat vindt het college raar. Zeker omdat dit weekend, naar aanleiding van de enorme onrust in Tubbergen, werd aangekondigd dat gemeenten niet meer worden gedwongen. Woensdrecht heeft echter het gevoel dat dit hier wel het geval is.

‘Het zal wel gaan clashen’

De gemeente heeft er op dit moment voor gekozen niet in discussie te gaan met het COA. Die organisatie heeft een eigen agenda, zo veel is duidelijk. Vreemd genoeg is er nog niets officieel. Ook de staatssecretaris heeft zich nog niet gemeld. “Dat een COA, een Rijksvastgoedbedrijf en misschien ook het Rode Kruis daar door gaan, terwijl er geen bestuurlijke go ligt, dat is echt aan hun. We voelen ons niet geroepen met hen hun gesprek te gaan, de minister is onze gesprekspartner”, klinkt het stellig. Vooralsnog wacht het college op een officiële reactie uit Den Haag. “Het zal deze of volgende week wel ergens gaan clashen. Dat zien we dan weer, wij hebben ons huiswerk goed gedaan.”

Het is een strategische keuze om tussentijds niet zelf de discussie aan te gaan met de staatssecretaris. Als die zich meldt met de mededeling dat de opvang er toch komt gaat het college die besluitvorming toetsen, aldus de wethouder. “En daar zullen we zeer kritisch naar kijken. En als de minister of staatssecretaris ons buiten spel zet door bestuurlijke dwang toe te passen, dan klopt dat in ieder geval niet met de verhalen van afgelopen weekend dat gemeentes niet langer gedwongen worden. Van die mooie woorden merken wij nog helemaal niks.”

Bizarre situatie

Woensdrecht blijft strijdbaar: “Ook een overheid heeft zich aan regels te houden. En als die ons buitenspel zet, dan hebben we een nieuwe situatie en dan gaan we heel nauw bekijken hoe we die besluitvorming nog kunnen toetsen.” Mogelijk komt er dan zelfs een rechter aan te pas. “Maar het zou een bizarre situatie zijn wanneer je in je eigen gemeente een zienswijze in moet gaan dienen over besluitvorming waar je niet over bent geïnformeerd. Wat is er dan gaande in dit land?” De bestuurder baalt ervan dat bij sommige mensen het beeld ontstaat dat de gemeente niets doet, terwijl de huidige ontwikkelingen niet lokaal worden besproken, laat staan besloten.

 

Foto: Omroep Brabant
Foto: Omroep Brabant
Foto: Omroep Brabant