Woensdrecht

Ook in Woensdrecht gaan de campings op slot

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

De gemeente Woensdrecht heeft woensdag nieuwe maatregelen aangekondigd voor de bestrijding van het coronavirus. Een groot deel ervan gaat direct in, waaronder een verbod op overnachten op campings.

Burgemeester Steven Adriaansen meldde aan het begin van woensdagmiddag dat er extra veiligheidsmaatregelen komen. Maar er komt ook ondersteuning voor de lokale ZZP’ers en ondernemers in nood. Net als in de provincie Zeeland is het in de gemeente Woensdrecht niet meer toegestaan om ’s nachts op campings te verblijven. Er wordt alleen een uitzondering gemaakt voor arbeidsmigranten en mensen die geen ander verblijf hebben. Ook gaan de douches op campings op slot.

Regels buiten

Medewerkers van de gemeente en politie controleren al sinds afgelopen vrijdag of mensen zich aan de landelijke regels houden. Zoals anderhalve meter afstand houden en met maximaal drie mensen samen zijn in de openbare ruimte. Er is een lijst met locaties waar extra wordt gecontroleerd.

Overtreders krijgen eerst een waarschuwing. Maar als ze de regels blijven overtreden, krijgen ze een boete. Dat is in de gemeente Woensdrecht tot nu toe nog niet nodig geweest. Volgens burgemeester Adriaansen houden mensen zich over het algemeen goed aan die regels. Hij hoopt dat dit zo blijft, hoe aanlokkelijk het schijnende zonnetje ook is. Kinderen mogen voorlopig nog wel buitenspelen, als ouders die anderhalve meter maar in acht houden.

Besmettingen

Volgens Adriaansen zijn er vorige week vier positief geteste inwoners bij gekomen. Het gaat hier alleen om resultaten van de GGD, dus de werkelijke getallen liggen waarschijnlijk hoger. In het oude politiebureau aan de Sportlaan in Hoogerheide is tijdelijk een extra huisartsenpost ingericht, bedoeld om mensen te onderzoeken op mogelijke coronaklachten. Je mag deze huisartsenpost alleen bezoeken na een telefonische doorverwijzing van een huisarts. De medici daar dragen speciale kleding. Ze sturen bezoekers met milde klachten weer naar huis, met de boodschap zichzelf goed in de gaten te houden.

De cijfers zijn relatief: er lopen veel mensen rond die niet getest zijn, maar die wel symptomen hebben. Adriaansen betreurt het dat hij, als burgemeester, niet iedereen die ziek is persoonlijk kan bellen om sterkte te wensen. Daarvoor heeft hij het te druk. Adriaansen hoopt dat mensen dit begrijpen en leeft in ieder geval op afstand zeer mee met iedereen. Wel is met de GGD de afspraak gemaakt dat hij bij overlijden wordt ingelicht en dan probeert hij zeker contact te krijgen met de nabestaanden.

Huwelijken

Bij huwelijken gelden er ook de nodige spelregels. Bij plechtigheden zijn maximaal 30 personen toegestaan. Maar de raadszaal van de gemeente Woensdrecht is daarvoor te klein. Daar mogen maximaal 22 mensen tegelijk binnen. Bij een gratis huwelijksvoltrekking mogen voorlopig alleen de getuigen aanwezig zijn. Dit geldt in ieder geval tot 2 juni.

De huwelijksambtenaren komen nu niet langs, maar houden alleen contact via mail of telefoon. Door deze maatregelen hebben 10 aanstaande bruidsparen besloten een ander moment uit te kiezen om te trouwen. Andere familieaangelegenheden, zoals geboorteaangiften, worden zo snel mogelijk digitaal aangeboden en zijn vanaf dan ook alleen op die manier mogelijk.

Maatschappelijke ondersteuning

Wethouder Lars van der Beek over het sociaal domein: “De focus ligt nu op kwetsbaren, kinderen en het continueren van de zorg.” Er bellen nu veel mensen uit zichzelf de thuiszorg af. De gemeente gaat de verplichtingen met zorgpartners en vervoer wel voor 80 procent compenseren, ook als er geen of minder diensten zijn verleend. Het Rijk heeft al toegezegd dit te compenseren.

In veel kwesties is snel handelen van belang. Dat geldt zeker bij de hulp aan de voedselbank, die op extra geld van de gemeente kan rekenen. De gemeente telt daarnaast zo’n 10 kwetsbare kinderen en daarvoor geldt code rood: zij worden meteen opgevangen. Ook is een jongerenwerker ingezet om die doelgroep te bereiken. Ook initiatieven vanuit de samenleving worden waar mogelijk ruimhartig gestimuleerd. Het college is vol lof over hoe de inwoners elkaar helpen.

Ondernemers

Wethouder Henk Kielman van Economie heeft een aantal stimuleringsmaatregelen voor ondernemers klaar staan. Bijvoorbeeld een tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandigen en ZZP’ers. Landelijk is 225 miljoen euro beschikbaar gesteld en Woensdrecht heeft daarvan 296.372 euro als voorschot ontvangen. Bedragen zijn gebaseerd op de ongeveer 1500 zelfstandige ondernemers die de gemeente rijk is.

De ISD Brabantse Wal gaat zorgen dat dit snel terecht komt bij de mensen voor wie het bestemd is. Het gaat om een bedrag van maximaal 1500 euro per maand per gezin, bestemd als tijdelijke overbrugging voor 3 maanden. Het is geen lening en hoeft dus niet te worden terugbetaald. Tot nu toe hebben 171 Woensdrecht ondernemers en ZZP’ers zich gemeld en zij krijgen in ieder geval deze ondersteuning. Het ondernemersspreekuur vervalt de komende 2 maanden, maar de gemeente blijft natuurlijk digitaal bereikbaar.