West-Brabant

Ook kerken en moskeeën sluiten in onze regio

Maarten van den Boom Maarten van den Boom

Ook de kerken en moskeeën sluiten de komende tijd hun deuren. De komende weken gaan alleen dopen en uitvaarten in sobere vorm door.

De voorgangers passen voor de plechtigheden mogelijk de liturgie aan en er wordt gelet op het aantal mensen in de kerk. Andere kerkelijke activiteiten zijn ook afgelast, zoals bijeenkomsten voor vormelingen en communicanten, vergaderingen en koorrepetities.

“We moeten rekening houden met de veiligheid van mensen die naar de kerk komen voor de plechtigheid die wél door kan gaan, zoals dopen en begrafenissen, maar tegelijk ervoor zorgen dat dat met eerbied gebeurt. En we zullen mensen eventueel vragen wat verder uit elkaar in de kerkbanken te gaan zitten” zegt Paul Verbeek, vicaris van het Bisdom Breda.

Willem Vermeulen, dominee in Bergen op Zoom, geeft aan dat de huisbezoeken voorlopig wel door gaan. Maar diensten blijven uit, met lege kerkbanken als gevolg.

ReliVisie extra

Vanaf vrijdag 20 maart zal er wekelijks wel een extra uitzending van ReliVisie op ZuidWest TV te zien zijn. Zo kunnen gelovigen uit West-Brabant thuis toch nog wat mee krijgen van wat er normaal in de kerken te zien zou zijn die week.

Het programma heeft een oecumenisch karakter. Er is plaats voor bezinning, maar ook voor intenties die gelovigen in kunnen sturen naar [email protected]. De presentatie is in handen van dominee Willen Vermeulen en pastoraal medewerkster Fredi Hagedoorn.