Roosendaal

Ook Roosendaal doneert een euro per inwoner aan Giro 555 voor Turkije en Syrië

Giro555 is opengesteld voor slachtoffers aardbevingen Turkije en Syrië (foto: Giro555)

Kitty Joachems Kitty Joachems

Een kleine meerderheid zei “ja” tegen een spoedeisende motie om geld te doneren aan Turkije en Syrië. Maar dat betekent niet dat de rest van de gemeenteraad niet achter hulp aan het getroffen gebied staat. Dat werd donderdagavond duidelijk tijdens de raadsvergadering. Voor een aantal raadsleden was het een lastig dilemma.

Selda Bozkurt diende de motie in namens haar partij Burger Belangen Roosendaal en gaf een toelichting. “Ik ben zelf ook een actie begonnen”, zegt ze. “Dankzij die actie vertrokken drie vrachtwagens vol spullen naar het rampgebied.” Ze verwijst naar andere gemeenten die ook één euro per inwoner doneren. “Ook Bergen op Zoom doet dat, terwijl ze er financieel slechter aan toe zijn dan Roosendaal. Eén telefoontje naar de fractievoorzitters was voldoende.” Bozkurt is zelf van Turkse afkomst. Ze is zeer aangedaan door de situatie in het getroffen gebied. “Tijdens de watersnoodramp in 1953 werden wij ook geholpen door andere landen. Dit is geen moment om politiek te bedrijven. Dit is het moment om je hart te laten spreken,” besluit ze.

Drama

Behalve de partij van Bozkurt staan PvdA, D66, GroenLinks en de Roosendaalse Lijst als mede-indieners onder deze spoedeisende motie. “Een sympathieke motie die de betrokkenheid van de raad toont voor een drama wat ongekend is in zijn omvang”, zegt Han van Midden. Hij is als burgemeester portefeuillehouder voor dit onderwerp. Hij vertelt dat hij namens de raad de Turkse moskee bezocht. “Daar zijn zoveel spullen gebracht door onze inwoners dat ze op dit moment geen nieuwe goederen willen ontvangen. Ze kunnen niet meer verschepen dan ze nu al doen”, zegt Van Midden.

Precedent scheppen

Volgens Van Midden geeft het college op deze motie geen advies. “Het is aan u”, zegt hij. Toch geeft hij de raad een boodschap om mee te nemen in de overweging. “Hoe groot dit drama ook is, we moeten niet de ogen sluiten voor meer rampen die plaatsvinden in de wereld en 555-acties in de toekomst.” Hij legt uit dat een ‘ja’ tegen deze motie een precedent schept. Waardoor het in de toekomst lastig kan zijn om dan ‘nee’ te zeggen. “Het is een logisch precedent maar het past mij als burgervader om u hierop te wijzen.”

Elke crisis is anders

Volgens PvdA-raadslid Björn Rommens hoeft dat geen belemmering te zijn. “We kunnen heel goed invullen hoe we in welke situatie helpen. Elke crisis is anders. In dit geval kiezen we voor het doneren van een geldbedrag. In het geval van Oekraïne kiezen we voor het opvangen van vluchtelingen, om maar een voorbeeld te noemen.”

Twijfels

Jac Wezenbeek deelt openlijk zijn worsteling. “Ik twijfel”, zegt hij. Hij verwijst naar de indieners van de motie. “Ik hoor Selda Bozkurt, Bejar Taher (D66) en Björn Rommens die zeggen dat je moet doen wat je hart je ingeeft”, zegt Wezenbeek. Aan de andere kant vraagt hij zich af “Op basis waarvan beslissen we wie wel en wie niet op onze steun mag rekenen?” Het is zijn vertaling van de woorden van Van Midden. Dan vraagt Taher het woord. “Meneer Wezenbeek, u bent de ambassadeur van de gastvrijheid. Dat is ook als gemeente laten zien dat je er bent voor mensen in tijd van nood.” Wezenbeek: “U brengt mij nog meer aan het twijfelen maar ik denk dat u mij hebt overgehaald.” Hij stemt vóór de motie.

Beladen motie

Zowel VVD als CDA stemmen tegen de motie. “Het is verschrikkelijk wat daar gebeurt. Toch kunnen wij niet instemmen met een motie die voor onze inwoners bepaalt dat zij één euro doneren,” zegt VVD-raadslid Martin van der Bijl. “Ik hoop dat onze inwoners zelf beslissen om te doneren want het is goed om te ondersteunen. Maar wat onze partij betreft mag iedereen dat zelf bepalen.” Hij noemt het een beladen motie.

Dilemma

“Barmhartigheid en rentmeesterschap strijdt om voorrang”, verwoordt CDA-fractievoorzitter Sebastiaan Hamans het dilemma. “Wat voor ons de doorslag geeft is dat ontwikkelingssamenwerking rijksbeleid is en geen gemeentebeleid. Bovendien is onze algemene reserve absoluut niet toereikend voor al het leed in de wereld.” Ook Forum voor Democratie stemt, volgens Corrie van Leerzem na lang afwegen, tegen.

Verdeeld

Binnen de VLP heerst verdeeldheid. Het is de enige partij waarvan een deel van de raadsleden tegen stemt en een kleiner deel de motie steunt. Met de voltallige fracties van Roosendaalse Lijst, PvdA, D66, GroenLinks, Vitaal Liberaal en Burger Belangen Roosendaal vóór en de voltallige fracties van CDA, VVD, Forum voor Democratie tegen wordt de motie aangenomen met een nipte meerderheid van negentien stemmen.