Roosendaal

Openbare ruimte gemeente Roosendaal op de schop

Redactie Redactie

Elk jaar brengt het college van burgemeester en wethouders in een planning in beeld welke werkzaamheden waar en wanneer in de openbare ruimte aangepakt worden. Dit jaar is deze planning echter nog meer integraal opgebouwd en is gepland met een nieuw financieel kader De voordelen zullen voor vele inwoners merkbaar worden.

De nieuwe planning geeft inzicht in verschillende werkzaamheden in de openbare ruimte. Er is niet alleen aandacht voor het grijs (wegen en riolering) maar ook is er aandacht voor de aanpak van het groen, civieltechnische kunstwerken, verlichting, etc. De grootste werkzaamheden in 2017 zijn de reconstructies van de Donkenweg en Omgang in Wouw, Norbartlaan, Anna Bijnslaan, Van Goghlaan en de Zundertseweg. De fietspaden aan de Bergsebaan in Heerle en Borchwerf en de verhardingen in de Robijndijk worden eveneens aangepakt. Maar ook het werk waarmee dit jaar wordt aangevangen en deels in 2017 wordt uitgevoerd zal delen van de gemeente Roosendaal op de schop nemen. Denk daarbij aan fietspad en woonstraat Galmeidijk, fietspad Bovendonk, stuk fietspad Burgemeester Schneiderlaan, Van Gilselaan en Bandeliersberg.