Roosendaal

Oplaadpunten voor elektrische auto’s zijn schaars in Roosendaal

Opladen elektrische auto

Kitty Joachems Kitty Joachems

Stel je eens voor dat je met een (bijna lege) elektrische auto in de gemeente Roosendaal rijdt. Hoe groot is dan de kans dat je al snel een laadpaal treft? Volgens een recent onderzoek van Independer is die kans niet heel groot. Volgens dit onderzoek zijn er 1,2 laadpalen per 1000 inwoners in de gemeente Roosendaal. Ter vergelijking: in Breda zijn dat er 7,2 per 1000 inwoners. Die gegevens roepen vragen op bij VLP-raadslid Martijn Verbeek.

Verbeek vraagt het college of zij de cijfers herkennen. Hij verwijst in zijn vraagstelling naar het onderzoek van Independer. De resultaten van dit onderzoek werden onlangs gepubliceerd in de lokale media. Hij schrijft ook “in het laadpuntenbeleid van de gemeente Roosendaal is vastgelegd dat een aanvraag voor oplaadpalen kan worden gedaan. Hoeveel aanvragen zijn er bij de gemeente binnen gekomen?” Het raadslid wil ook weten hoeveel van die aanvragen positief zijn beantwoord.

“Hoeveel oplaadpunten zijn er inmiddels gerealiseerd? En bent u tevreden met dit aantal”, vraagt Verbeek het college. Tot slot vraagt hij hoe en op welke termijn het college het aantal oplaadpunten denkt te kunnen verhogen.