West-Brabant

Opnieuw medewerkers Bravis met coronavirus

Foto: Pixabay

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Twee nieuwe gevallen van coronabesmetting bij het Roosendaalse Bravis ziekenhuis. Het betreft medewerkers van de operatiekamer en de klinische afdeling Cardiologie. Vanzelfsprekend zitten ze inmiddels in thuisisolatie.

Bravis laat weten op dit moment nog geen besmette patiënten opgenomen te hebben. Wel neemt het aantal ziekenhuismedewerkers en patiënten met een besmetting in de regio toe. Vooralsnog leidt het in Roosendaal en Bergen op Zoom niet tot tekorten aan materialen en personeel, aldus een persbericht.

Maatregelen

Dagelijks is er tussen de Brabantse ziekenhuizen overleg omtrent de stand van zaken. Daarin worden tevens maatregelen besproken die de verspreiding tegen moeten gaan. Er gelden al een aantal maatregelen betreffende medewerkers, bezoekers en bijeenkomsten. Zo zullen per 11 maart de bezoektijden teruggebracht zijn van 18.00 tot 20.00 uur en is het aantal bezoekers gereduceerd tot één per patiënt. Wie de bekende klachten als hoesten, verkoudheid of koorts heeft, wordt dringend verzocht thuis te blijven.

Daarnaast zijn alle bijeenkomsten voor patiënten afgezegd tot en met half april. Interne en externe bijeenkomsten voor medewerkers gaan alleen door als ze noodzakelijk zijn.