Bergen op Zoom

Oprichtingsverklaring Bergs gemeentemuseum Markiezenhof boven water: ‘Unieke vondst’

Han Verbeem Han Verbeem

De originele stichtingsverklaring van het Bergse gemeentemuseum is boven water: een verzamelaar had het document in zijn bezit. Zondag is de akte overhandigd aan het museum, tijdens de jaarlijkse najaarsbijeenkomst van de Vrienden van het Markiezenhof. Ook is de museumcollectie aangevuld een schilderij van verzetsman en kunstschilder Albert Charles Jean van de Laarschot (1881-1945) – die tevens tot de oprichters van het museum behoort.

Het oprichtingsdocument vermeldt verder de namen van toenmalig voorzitter A.J. Juten, secretaris B.M. Roem en archivaris Corneel Slootmans als gemeentelijk vertegenwoordiger. Als datum staat vermeld: 15 december 1932. Van de Laarschot was in de beginjaren penningmeester van zowel het museum als van, wat destijds heette, de Geschiedkundige Kring Het Markiezaat.

Onderzoek

Verzamelaar Klaas Plompen (45) kreeg de akte twee jaar geleden in zijn bezit. Hij vindt dat de stichtingsverklaring beter thuis hoort bij het museum zelf, zegt hij tijdens de overhandiging. Volgens museummedewerker Bart van Eekelen gaat het om een unieke vondst. Het ingelijste papier zal geen plaats in de vaste museumopstelling krijgen. “Daarvoor is het papier te kwetsbaar.” Het gaat in het depot, waar het bewaard wordt voor verder onderzoek.

Het schilderij van Van de Laarschot, met Bart van Eekelen en Daphne Valentijn.

Schilderij

Een tweede overhandiging is een landschapsschilderij van 70 x 100 cm, voorstellende de zandverstuiving in de bossen bij De Kloof. Albert van de Laarschot ging vaak schilderen in deze omgeving, vlakbij de vliegbasis van Woensdrecht. Eigenlijk was het een dekmantel voor zijn verzetswerk: hij maakte aantekeningen van de aanvliegroutes van Duitse gevechtstoestellen. Tegen het einde van de oorlog is Van de Laarschot verraden en opgepakt, hij overleed uiteindelijk in concentratiekamp Sachsenhausen. In De Waterschans verscheen in 2015 een uitgebreid artikel over Albert van de Laarschot.