Putte

Opvang vluchtelingen Bosweg Putte tot mei 2025: ‘In overleg met raad en dorpsplatform’

Foto: Shutterstock

Han Verbeem Han Verbeem

De gemeente Woensdrecht blijft zeker tot mei 2025 vluchtelingen opvangen aan de Bosweg in Putte, nabij een kunststoffabriek op het voormalige Van Niftrikterrein. De huidige cisisopvang wordt omgevormd tot een tweejarige opvangvoorziening, zo heeft burgemeester Steven Adriaansen dinsdag bekendgemaakt. Het Woensdrechtse college heeft hiertoe besloten na gesprekken met de gemeenteraad en met samenwerkingspartners zoals het dorpsplatform en de buurtpreventie. Op de locatie komen 95 opvangplaatsen beschikbaar.

“De gemeente Woensdrecht levert met deze opvang haar bijdrage aan de opvangcrisis”, aldus burgemeester Adriaansen. Op de locatie komen 95 opvangplaatsen beschikbaar. Met de omvorming tot langdurigere opvang loopt Woensdrecht vooruit op de komende spreidingswet, die gemeenten verplicht tijdelijke onderkomens te bieden aan vluchtelingen. Momenteel zijn in Putte nog 85 opvangplaatsen, dat aantal wordt met tien bedden uitgebreid. De opvang blijft onder de regie van de gemeente.

Transitieplan

De Veiligheidsregio Midden en West Brabant heeft een transitieplan opgesteld voor huisvesting van meerjarige vluchtelingenopvang in de regio, met het uitgangspunt dat alle gemeenten naar rato van het aantal inwoners hun aandeel in de opvang van asielzoekers leveren. “Voor de gemeente Woensdrecht komt dat naar verwachting overeen met het aantal vluchtelingen dat nu wordt opgevangen op de locatie in Putte.”

Tevredenheid

De huidige opvang  verloopt naar tevredenheid, zo constateert het Woensdrechtse college. “De vluchtelingen hebben hun draai gevonden in dit voormalige kantoorpand. Er wordt gezamenlijk gekookt en schoongemaakt, de kinderen gaan naar school en er wordt Nederlandse les gegeven door vrijwilligers. Tot op heden hebben wij geen overlastmeldingen ontvangen vanuit de buurt.” De crisisnoodopvang is in oktober 2022 ingericht; dit als vervolg op de noodopvang in de sporthal bij Kloosterhof in Hoogerheide, in augustus van dat jaar.