Bergen op Zoom

Our Workflow helpt internationale scholieren aan baan en inburgering

Anne van Egeraat Anne van Egeraat

Een wasserette, kringloopwinkel, fietswerkplaats en catering. In het pand van de Curio internationale schakelklas (isk) aan de Drebbelstraat in Bergen op Zoom worden jongeren die nieuw in Nederland zijn voorbereidt op het werkleven. Our Workflow is een leerwerktraject, speciaal voor kwetsbare jongeren. Vrijdag vond de officiële opening plaats.

Het project is een samenwerking tussen Curio isk en netwerkorganisatie Samen in de Regio. Zij maken in dit project een verbinding tussen het onderwijs, de gemeente en het bedrijfsleven. Het leerwerktraject begeleidt kwetsbare doelgroepen richting het werkveld.

Vaardigheden en competenties

Het grootste knelpunt voor de doelgroep van Curio isk is de taalbarrière. ”Bedrijven vinden zowel de taal als een diploma erg belangrijk,” aldus onderwijsmanager Rogier Raaijmakers. Wanneer iemand een taal niet goed beheerst, is het automatisch ook moeilijker om een diploma te behalen. ”Zeker voor kinderen die nooit op school hebben gezeten. Sommigen zijn niet eens bekend met het alfabet.”

De onderwijsmanager is blij dat Curio verder kijkt dan alleen taalbeheersing en diploma’s. ”We investeren ook in het kunnen van mensen. Dus in vaardigheden en competenties. Dat moet ook voldoende basis zijn voor een plek op de arbeidsmarkt.”

Het is moeilijk om een diploma te behalen. Sommige kinderen zijn niet eens bekend met het alfabet.

Als voorbeeld noemt hij de Syrische Mohammad, die kapper wordt. Het behalen van een niveau 2-diploma, dat nodig is om kapper te worden, was voor hem erg lastig. Daarom mocht hij van de isk andere leerlingen van een nieuw kapsel voorzien, in zijn eigen barbershop op school. De oud-leerling heeft de schaar sindsdien nooit meer losgelaten.

Tools

Naast een barbershop zijn er binnen het gebouw nog andere werkplekken gebouwd. Hier krijgen de leerlingen zoveel mogelijk tools mee voor hun entree in de arbeidsmarkt. Er is een keuken, waar leerlingen maaltijden verzorgen voor de kantine van de school, maar ook voor Samen in de Regio. Ook is er een fietswerkplek, waar oude zwerffietsen worden opgeknapt, en een wasserette. In kringloopwinkel Curiosa leren de scholieren omgaan met de kassa en wat klanttevredenheid is. ”We hopen steeds meer met bedrijven uit de regio samen te gaan werken,” vertelt Raaijmakers over het project. “Zo kunnen de leerlingen straks in ons gebouw beginnen, maar daarna door stages hun kennis uitbreiden.”

We willen onze leerlingen meer aandacht en begeleiding richting werk en een plaats in de maatschappij geven.

Speciaal daarvoor vond onlangs de officiële opening plaats. ”We nodigen nu vooral veel mensen uit om te komen kijken naar onze locatie en werkruimtes. Op die manier proberen we niet alleen onszelf, maar ook bedrijven onderling met elkaar in contact te brengen. Zo kunnen we gezamenlijk kijken hoe we onze doelgroep meer aandacht en begeleiding richting werk en een plaats in de maatschappij kunnen geven.”

Ambitie

Aan het project zullen ook zestien gevluchte Oekraïense kinderen deelnemen. Raaijmakers verwacht dat er ongeveer zeventig tot tachtig naar deze regio komen. Onlangs is de eerste groep ontvangen door de school. “Er zijn ook nog achttien leerlingen in Roosendaal, die starten na overleg op het Marktlandcollege.”

Our Workflow loopt tot juli 2023. ”We hopen natuurlijk dat dit veel langer blijft en hebben de ambitie om uit te breiden richting Breda. Ik ben er echt trots op.”

Lees ook: Syrische Mohammad (19) wordt kapper dankzij Multi Talents