Roosendaal

Park De Bulkenaar zorgt dat omwonenden straks door de bomen Bravis niet zien

Kitty Joachems Kitty Joachems

De Bulkenaar wordt straks niet alleen de plek waar het nieuwe Bravis ziekenhuis verrijst. Er komt ook een park in dit gebied. Het college legt de plannen voor dat park in januari voor aan de gemeenteraad. Wethouder Raaijmakers hoopt dat ook zij instemmen met bestemmingsplan ‘De Bulkenaar’. “Ik ben trots op dit plan. Ik kijk uit naar de realisatie ervan zodra de raad akkoord is.”

Het uitgangspunt is dat ontspanning, natuur en zorg elkaar ontmoeten en versterken in De Bulkenaar. De nieuwbouw van het ziekenhuis staat centraal. Maar het is ook belangrijk dat er een aantrekkelijk groen uitloopgebied komt. Het park van 42 hectare ligt straks als een groene buffer tussen het ziekenhuis en het woongebied van de wijk Tolberg.

Openbaar toegankelijk

Het voorlopig ontwerp is opgesteld in nauwe samenwerking met een landschapsarchitect, betrokken partners en omwonenden. Er volgen nog vervolgbijeenkomsten voor inwoners over het gebruik van het landschapspark. Zeker is dat het geen volledig afgesloten park moet worden. Wethouder Raaijmakers: “We houden wel rekening met omwonenden maar een deel van het park zal openbaar toegankelijk zijn om te ontmoeten en te ontspannen.”

Pijn verzachten

Afgelopen zomer werd dit plan ter inzage gelegd. Daarop kwamen flink wat reacties. Een aantal van die reacties ging over de locatiekeuze en een aantal over de zuidelijke ontsluitingsweg Tolberg. Met deze reacties kon de wethouder niet zoveel. “Dit plan gaat daar simpelweg niet over”, legt ze uit. “Dit gaat echt over de realisatie van het ziekenhuis, de ontsluitingsweg vanaf de afslag Wouw/Wouwse Plantage van de A58 naar De Bulkenaar en het landschapspark. Los van alle weerstand die er op de locatiekeuze is, denk ik dat we in gesprek moeten blijven met elkaar”, zegt Raaijmakers. “Ik denk niet dat we de pijn kunnen wegnemen met de komst van dit park. Maar het is een mooi park. Ik hoop echt dat het de pijn enigszins verzacht.”

Milieu

De reacties die wel van toepassing zijn op het ontwerp zijn ter harte genomen en in de stukken verwerkt. Dat waren onder andere opmerkingen van de commissie MER op de milieueffectrapportage en het stikstofbeleid. “We denken nu alle adviezen van de MER te hebben opgevolgd, dus daar verwacht ik geen belemmeringen meer”, aldus de wethouder.

Hoge beplanting

Het nieuw aan te leggen park biedt ruimte voor herstel van het watersysteem in het beekdal, er is ruimte voor bossen en er komen landschapskamers waarin het agrarisch karakter in stand blijft. En het park moet vooral ook uitnodigen om te bewegen, ontspannen, fietsen, wandelen. Tegelijkertijd wordt een deel van het park voorzien van hoge beplanting zodat omwonenden door de bomen het ziekenhuis niet of nauwelijks zien. “Bravis kan nog niet aangeven hoe de bebouwing er precies zal uitzien. Zodra daar meer duidelijkheid over is gaan we in gesprek om dat goed op elkaar te laten aansluiten”, stelt Raaijmakers. “Door de hoge beplanting zijn alleen de bovenste 3 of 4 lagen van het ziekenhuis zichtbaar.”

Mijlpaal

Volgens de wethouder is dit plan voor Roosendaal en de wijde regio een volgende mijlpaal. “De vaststelling van het bestemmingsplan De Bulkenaar brengt ons in een volgende fase. Het nieuwe ziekenhuis Bravis is een aanwinst voor de regio en ik ben ook heel enthousiast over het toekomstige landschapspark. Het wordt een toegankelijk en gastvrij gebied. De naam ‘Bulkenaar het groene hart voor gezondheid’ doet het gebied eer aan”, vindt Raaijmakers.

Besluitvorming

Het woord is nu aan de leden van de gemeenteraad. In de commissievergadering van 20 januari buigen zij zich over het plan. Een week later neemt de raad tijdens de gemeenteraadsvergadering haar besluit over bestemmingsplan De Bulkenaar.