Roosendaal

Pas in 2024 hebben alle huurwoningen van Alwel een rookmelder

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Vanaf 1 juli is het verplicht een rookmelder in gebruik te hebben op iedere verdieping van een woning. Dat geldt ook voor huurwoningen. Een oplettende Roosendaler maakte ons erop attent dat dit zeker niet overal geregeld is. Hij is huurder bij Alwel en maakte zich publiekelijk zorgen, onder meer op social media. Die zorgen bleken terecht. Het gaat tot en met 2024 duren voordat de woningcorporatie alle huuradressen heeft uitgerust met zo’n melder.

Op Twitter heeft Roosendaler Ewoud Knook zich meermaals bezorgd uitgelaten over hoe Alwel omgaat met de vanuit het Rijk gestelde verplichting. Tevens zocht hij geregeld contact met de verhuurder, maar antwoorden kreeg hij zeker niet direct. Die ervaring delen we inmiddels als streekomroep. Het duurde bijna een maand voordat onze onderzoeksjournalist werd teruggebeld voor inhoudelijke reacties op gestelde vragen.

Te laat begonnen

Pas nadat Ewoud zich op social media uitvoerig ging uitlaten over hoe Alwel de brandmeldersplicht voor zich uitschoof, werd hij serieuzer genomen en kwamen er antwoorden op zijn vragen. “Alwel verschuilt zich achter corona, materiaal- en monteurtekorten”, meldt hij in een e-mail van 23 maart. Het heeft er echter alle schijn van dat de organisatie vooral te laat is begonnen met het oppakken van de gestelde verplichting, legt hij later uit in een telefonisch interview. Inmiddels heeft vestigingsmanager Rob van Zon aan onze omroep toegegeven dat er in 2021 in algemene zin al wel over werd nagedacht maar dat er pas begin van dit jaar meer praktisch werk van is gemaakt.

Duizenden woningen

Volgens Van Zon gaat het in totaal om enkele duizenden woningen die nog niet voorzien zijn van rookmelders. Die staan voor een deel in Roosendaal, daarnaast in Etten-Leur en Breda. Eigenlijk moet dit voor 1 juli geregeld zijn. “Dat is heel kort dag”, geeft de manager toe. Het gaat dan ook zeker niet lukken. Sterker nog, in totaal verwacht de corporatie er twee-en-een-half jaar voor nodig te hebben. Wanneer huurders aan de beurt zijn is nog niet duidelijk, de ingehuurde installateurs zullen daar contact over opnemen als het concreter wordt.

In eerste instantie was Alwel van plan om huurders de rookmelders toe te sturen, zodat ze deze zelf konden installeren. Later werd bedacht dat dit niet kon garanderen dat het overal goed zou gaan. Pas toen is men er na gaan denken over het vinden van voldoende melders en bedrijven die deze kunnen installeren. Dat bleek nog geen eenvoudige opgave. De woningcorporatie heeft dit besproken met gemeenten en Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Van Zon: “Die geven aan dat ze het begrijpen en de planning ook realistisch vinden.”

Schade na brand

Een aantal verzekeraars heeft al laten weten dat het na 1 juli niet hebben van een rookmelder geen gevolgen heeft bij de uitkering van brandschade. Dat wil echter niet zeggen dat dit altijd zo zal zijn. Op de vraag of Alwel als verhuurder in zo’n geval de verantwoordelijkheid neemt, kan manager Van Zon niets met zekerheid zeggen. “We gaan ervan uit dat verzekeraars daar gewoon rekening mee houden.” Het zal afhangen van de situatie of Alwel meegaat in het vergoeden van de schade als het anders loopt, veel meer wil hij er nu niet over kwijt.

Geen info over rookmelders, wel over huurverhoging

Huurder Ewoud wordt niet vrolijk van de antwoorden die we kregen. Ze bevestigen wel zijn vermoedens dat de verhuurder te laat is begonnen met het werkelijk organiseren van deze verplichting. Hij heeft er zelf sinds begin april ook niets meer van gehoord. “ik vind het raar dat huurders niet worden geïnformeerd.” Verwijzend naar de gehackte automatisering bij Alwel, voegt hij toe: “Het lukt ze niet dit soort dingen te communiceren maar een brief rondsturen over de huurverhoging van juli is geen probleem.”

In eerdere reacties op zijn klachten gaf Alwel aan dat er veel meer corporaties een achterstand hebben. Navraag bij hun collega’s van Stadlander leert dat het in onze regio wel meevalt. In het werkgebied van deze verhuurder betreft het zo’n 25.000 rookmelders en daar is vorig jaar al gestart met het plaatsen ervan. Een woordvoerder meldde dat de verwachting is dat die allemaal hangen voor 1 juli.

Politieke vragen

De Roosendaalse PvdA-fractievoorzitter Bjorn Rommens heeft geïnformeerd bij het ministerie naar wie er nu eigenlijk verantwoordelijk is voor de controle en handhaving van de nieuwe regels omtrent de verplichte rookmelders. Dat blijken gemeenten zelf te zijn. In die zin heeft Den Haag dat over de schutting gegooid en ontbreekt landelijke regelgeving voor wanneer zaken niet kloppen. Rommens heeft hierover vervolgens technische vragen gesteld aan de gemeente maar moet nog antwoord krijgen.

Eén van de Tweets die Ewoud Knook wijdde aan hoe Alwel met de kwestie omgaat:

https://twitter.com/EwoudKnook/status/1499673792603426816