Roosendaal

Paterskwartier: historie recht doen in Kadegebied 

De Wei van Boonen in 1958. Foto Erfgoed Stadsarchief

Herbert Kats Herbert Kats

Het gebied tussen de Kade, Burgemeester Freijterslaan en de Badhuisstraat moet met het plan Paterskwartier een nieuwe bestemming krijgen. De ontwikkelingen richten zich op vijf verschillende locaties.

Het gaat dan onder meer om het voormalige Van Gorp muziekcentrum, de Wei van Boonen (achter café De Veestallen) en de Eratozaal. In totaal moet het plan zo’n honderd woningen opleveren.

Versterken

Het gemeentebestuur geeft via een ontwikkelkader aan welke architectuur wenselijk is en hoe dat het gebied kan versterken. Pas als de gemeenteraad zich over deze kaders heeft gebogen is het vastgesteld. Het plan moet recht doen aan ‘het DNA van het gebied, ‘waarmee het college doelt op wat er historisch gegroeid is.

Van oudsher huizen er ondernemers, winkeliers op de Kade, een overgang van woon- en ondernemersgebied naar de haven en het industriegebied. Het historisch lint kenmerkt zich door plintgevels met een winkel, horeca- of werkfunctie. Afgewisseld met (boven)woningen. Er staan een aantal monumenten rondom het gebied, waaronder de Paterskerk en het voormalig Essentgebouw is van hoge historische waarde.

Verbinden

Bestaande elementen als de Molenbeek en Paterstuin worden met het nieuwe ontwikkelkader zichtbaar gemaakt. Zo is het bijvoorbeeld de bedoeling om de Wei van Boonen en de Paterstuin met elkaar te verbinden.