Bergen op Zoom

Personeel SVW vecht ontslag aan

Pepijn Vermunt Pepijn Vermunt

Het personeel van de Stichting Verenigde Wijkcentra (SVW)  beraadt zich op stappen om te voorkomen dat ze per 1 januari op straat staan. De gemeente Bergen op Zoom heeft de aanbesteding van drie wijkhuizen uitbesteed aan WijZijn Traversegroep en die wil het personeel van de drie wijkcentra niet overnemen.

Het personeel krijgt alle medewerking van het bestuur en de directeur van SVW. De organisatie deed zelf niet mee aan de aanbesteding van de gemeente. Het risico voor het bedrijf was te groot. Zo heeft SVW een schuld van meer dan een ton bij de gemeente. Daarnaast moet er bij de drie wijkcentra personeel afvloeien en dat kost veel geld. Het bestuur van het SVW heeft daarom ontslag aangevraagd voor het personeel. Echter volgens de cao en wetgeving moet WijZijn het personeel overnemen. Die organisatie heeft tegenover BN De Stem laten weten dit niet te doen.