Roosendaal

Personeelstekort teistert ook de afdeling Vergunningen van de gemeente Roosendaal

Kitty Joachems Kitty Joachems

Wie een vergunning aanvraagt bij de gemeente Roosendaal heeft het misschien al gemerkt. Het loopt op dit moment niet soepel op deze afdeling. Er zijn een aantal vacatures en het is niet gemakkelijk deze in te vullen. Maar wethouder Vermeulen heeft er goede hoop op dat de problemen snel voorbij zijn. “We werken aan een oplossing zodat de snelheid erin blijft”, zegt ze tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag.

Tijdens die vergadering vroeg Marco Schillemans namens de Roosendaalse Lijst hoe het komt dat er pas na vier maanden antwoord is op een vraag over reclamemasten. Wethouder Vermeulen legde uit dat dit deels te wijten is aan een kleinere bezetting van de afdeling Vergunningen tijdens de zomervakantie en de openstaande vacatures die nog niet zijn ingevuld.

Goede en snelle dienstverlening

Eerder stelden ook VLP-raadsleden Eric de Regt en Jan Brouwers al vragen over dit onderwerp. Hun partij is tevreden met het feit dat een betrouwbare overheid één van de speerpunten is in zowel het ambitieakkoord als het collegeprogramma voor de komende jaren. Zij vinden dat een goede, snelle en consistente dienstverlening richting inwoners en ondernemers daar ook bij horen.

Publieksgerichte taak

Daarom vragen zij specifiek aandacht voor de afdeling Vergunningen. Ook hen is het opgevallen dat er regelmatig vacatures zijn bij deze afdeling. Ze horen van hun achterban dat afhandeling van vergunningen soms langer (te lang) duurt en moeizamer gaat. Omdat deze afdeling een erg publieksgerichte taak heeft maken De Regt en Brouwers zich daar zorgen over.

Uitbreiding afdeling

Ze vragen in hun schrijven uit hoeveel fte’s de afdeling nu bestaat en hoeveel er daadwerkelijk bezet zijn. Ze willen ook weten of er plannen zijn om de afdeling uit te breiden. Ze zijn benieuwd met welke acties en verbeterpunten de gemeente aan de slag gaat om de afdeling beter te laten passen in de doelstellingen van een betrouwbare overheid. “Vanaf wanneer leidt dit tot zichtbare verbeteringen en wat merken onze inwoners en ondernemers daar dan van?”, vragen De Regt en Brouwers.