Roosendaal

‘Pilot Kantonniers’ zet langdurig werklozen aan het werk

Redactie Redactie

De gemeente Roosendaal zal op korte termijn starten met de pilot Kantonniers. Hiermee kunnen zeker tien langdurig werklozen het komende jaar aan het werk gezet worden. Deze groep kan nog worden uitgebreid met nog tien langdurig werklozen.

Roosendaal heeft een redelijk grote groep langdurig werklozen die moeilijk aan het werk komen. Het college van B&W van de gemeente Roosendaal heeft besloten om te starten met een pilot waar een groep van de werkzoekende start in de functie van Kantonnier. Deze Kantonniers gaan aan de slag in de Werk-Op-Maat (Wom) banen. Deze Wom-banen zijn gesubsidieerde banen die de stap naar een baan in de toekomst makkelijker moeten maken.

Het is de bedoeling om met tien Kantonniers te starten. Zij komen in dienst van de gemeente Roosendaal. Voor nog tien andere werklozen wordt in het netwerk van de gemeente gezocht naar partijen die het concept willen overnemen.