Zevenbergen

Pilot nieuw parkeerbeleid centrum Zevenbergen moet woonmogelijkheden vergroten

Het nieuwe parkeerbeleid geldt in het gebied binnen de groene omlijning (afbeelding: gemeente Moerdijk)

Anne van Egeraat Anne van Egeraat

De gemeente Moerdijk gaat door middel van een pilot een nieuw parkeerbeleid in het centrum van Zevenbergen invoeren. Dat doet de gemeente omdat ze op deze manier sneller vergunning kan verlenen voor het omzetten van leegstaande winkelpanden naar woningen. De pilot met het nieuwe beleid duurt twee jaar.

Omdat de vraag naar woningen groot is, en het steeds vaker voorkomt dat winkelpanden voor langere tijd leeg staan, wil de gemeente graag meedenken in het opvullen van deze lege panden. Maar het grote probleem dat daarbij hoort is het tekort aan parkeerplekken in het centrum van Zevenbergen. Het oude centrum is namelijk niet ontworpen op het autobezit van vandaag de dag.

Parkeervergunning

Oorspronkelijk geldt de regel dat de maximale afstand tussen een woning en een parkeerplaats 100 meter is. Tijdens de pilot wordt deze afstand in het gebied van de afbeelding vergroot naar 400 meter. Daar komt bij dat bewoners van deze nieuwe woningen geen recht hebben op een parkeervergunning, waardoor de parkeerdruk in de omliggende blauwe zones niet verhoogt. Het kan dan dus zomaar zijn dat de bewoner van een al bestaand woonadres wel een parkeervergunning heeft, en de nieuwe buurman of buurvrouw niet.

Hier is voor gekozen omdat een groot deel van het betreffende gebied binnen de loopafstand van 400 meter op parkeerplaats Kasteeltuin ligt. Daar zou ‘s avonds regelmatig nog genoeg plaats vrij zijn voor auto’s.

Aantrekkelijk voor kleine initiatiefnemers

Door dit afwijkende parkeerbeleid maken kleine initiatiefnemers meer kans op het verkrijgen van een vergunning. Met kleine initiatiefnemers worden initiatiefnemers bedoeld die van één winkelpand één of twee woningen wil maken. Initiatiefnemers voor meerdere appartementen moeten zelf parkeerplaatsen creëren bij de woningen. Door deze regeling is het ombouwen van een winkelpand naar een of twee woningen dus aantrekkelijker.

Hoe de pilot gaat verlopen en of deze bevalt bij de initiatiefnemers en nieuwe bewoners is voor de gemeente nog onbekend. Dat wordt in zowel 2025 als 2026 geëvalueerd. Daarna komt er een definitief parkeerbeleid.