Bergen op Zoom

Plan Bergse VVD: breng gemeentelijke monumenten onder in een aparte stichting

De voormalige synagoge, nu herdenkingmonument. (Foto: ZuidWest Update)

Han Verbeem Han Verbeem

De Bergse VVD-fractie komt met een uitzonderlijk plan voor het gemeentelijk monumentale erfgoed: breng het onder in een aparte stichting, die zorg draagt voor het beheer en onderhoud van de panden. Daarmee drukt het vastgoed niet langer op de financiële balans van de gemeente, die momenteel zwaar onder druk staat. VVD-raadslid Maarten van ‘t Hof zal in de raadsvergadering van 17 december het voorstel indienen, bij wijze van raadsmotie.

Door: Han Verbeem

“Er is heel veel te doen over het voorstel om monumenten in de verkoop te doen”, aldus VVD-raadslid Van ‘t Hof. Momenteel hebben inwoners de gelegenheid om hun visie te geven over de voorgenomen plannen voor de verkoop van gemeentelijke, monumentale gebouwen als de synagoge en het stadhuis. En deze kritiek is niet mals; de meeste insprekers verwijten het gemeentebestuur van Bergen op Zoom dat deze het erfgoed nu te grabbel gooit.

Rem op verloopplannen

De Bergse VVD-fractie neemt deze kritieken van de inwoners en verenigingen ter harte en wil voorlopig een rem zetten op de verkoopplannen. Sterker nog: tijdens de raadsvergadering van 17 december dient de Van ‘t Hof namens zijn partij een motie in. “Onze fractie stelt voor niet te verkopen tot we alternatieven hebben onderzocht”, stelt hij. Eén van die mogelijkheden is het onderbrengen van het vastgoed in een aparte stichting, zodat de lasten niet langer drukken op de gemeentelijke begroting. In de Friese gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest Friesland) is men al zo ver, merkt het liberale raadslid op.

Verdrag van Faro

Het idee van eigendom in een stichtingvorm sluit aan bij de bepalingen van het Europese Verdrag van Faro. Dat verdrag stelt, dat overheden -dus óók gemeenten- de plicht hebben om samen met de inwoners het beheer van het erfgoed te regelen. “Op die manier blijft het erfgoed bewaard voor onze gemeente en latere generaties Bergenaren.” Bezuinigen is in Bergen op Zoom een absolute noodzaak, benadrukt Van ‘t Hof. “Maar dan wel samen én in overleg met onze inwoners.”