Bergen op Zoom

Plan: Bergse BIZ-bijdrage binnenstad éénmalig van 900 naar 100 euro

Han Verbeem

Als de vernieuwde BIZ (Bedrijfs Investerings Zone) Centrum in werking treedt, hoeven ondernemers in de binnenstad van Bergen op Zoom dit jaar mogelijk geen 900, maar slechts 100 euro te betalen. Dat voorstel doet het college van B&W deze maand aan de Bergse gemeenteraad. Met de korting hoopt ondernemersvereniging Sterck een meerderheid van de binnenstadsondernemers achter de nieuwe BIZ te krijgen; deze treedt pas in werking als een meerderheid vóór stemt.

De korting zou alleen voor het huidige boekjaar 2021 gelden; voor de jaren 2022 tot en met 2025 blijft het tarief van 900 euro per jaar ongewijzigd. Het voorstel om de door de coronacrisis getroffen bedrijven te ontzien komt van ondernemersvereniging Sterck maar om de korting mogelijk te maken is wel een aanpassing van de gemeentelijke verordening nodig.

Risico

Met de BIZ zijn álle ondernemers verplicht om bij te dragen aan financiering van gezamenlijke binnenstadsactiviteiten zoals de Krabbenfoor en de promotie van de koopzondagen. Tot die tijd ging dat op basis van vrijwilligheid. Het risico is aanzienlijk dat het niet vaststellen van de door Sterck voorgestelde wijziging leidt tot een negatieve uitkomst van de formele draagvlakmeting – zo motiveert het Bergse college het raadsvoorstel. In dat geval dreigt de BIZ niet door te gaan en is er geen geld voor de binnenstad. “Deze situatie kan mogelijk voorkomen door het besluit tot een verlaging van het tarief voor 2021 vast te stellen”, aldus wethouder De Jonge in het raadsvoorstel dat deze maand op de agenda staat.

Verdubbeling

Kort vóór de jaarwisseling is de Bergse raad akkoord gegaan met een actualisering van de bestaande BIZ-regeling voor het Bergse centrumgebied, met de verlenging voor een periode van vijf jaar. Eén van de meest opmerkelijke wijzigingen is de verhoging van de eigen bijdrage van de ondernemers aan het BIZ-fonds, dat neerkomt op 900 euro per bedrijf – ongeacht grootte, locatie en omvang. Voor veel ondernemers komt dat neer op een verdubbeling van de lasten. De forse lastenstijging is echter nodig omdat het college van B&W stopt met de jaarlijkse subsidie van bijna 70.000 euro.

Deel dit op: