Roosendaal

Plan voor verdiepen en vergroening A58 tracé

Paul Joachems Paul Joachems

Er zijn al jaren plannen om de snelweg A58, die nu nog dwars door Roosendaal loopt, om te leggen. Volgens de PvdA fractie in Roosendaal lijkt deze omlegging geen haalbaar alternatief. Daarom hebben zij een plan gemaakt om het huidige tracé te verdiepen, overkappen en vergroenen. Het plan heeft de veelbelovende titel ‘Het Nieuwe Hart van Roosendaal’.

De PvdA schrijft in het plan dat Roosendaal verrijkt kan worden met een nieuw groen tracé bovenop de verdiepte en overkapte A58. Zij zijn helder: doordat er geen fysieke barrières meer zullen zijn maar een groen traject wordt er verloren ruimte gewonnen. Deze ruimte kan vervolgens worden teruggegeven aan de inwoners van Roosendaal. De partij zal dit plan indienen als initiatiefvoorstel in de Roosendaalse gemeenteraad.

Snelweg moet uit het stadsgezicht verdwijnen

“De A58 deelt Roosendaal nu nog in tweeën, dat willen we veranderen.” Dat zegt Michael Yap, gemeenteraadslid van de PvdA in Roosendaal. “We willen de snelweg A58 die nu dwars door Roosendaal loopt vergroenen, overkappen en verdiepen. We willen met name ervoor zorgen dat de snelweg uit het stadsgezicht verdwijnt. Daar bovenop kan dan het nieuwe verbonden Roosendaal ontstaan.”

Financiële haalbaarheid

De PvdA is dit initiatief gestart om te kijken of dit plan haalbaar is, vertelt Yap. “Dit zou je kunnen oppakken met diverse partijen zoals de rijksoverheid en de provincie. Men heeft nu allemaal herstelagenda’s in gang gezet om na corona weer aan de gang te gaan. Daar komt veel geld bij kijken. Wij denken dat Roosendaal met dit plan daar een beroep op kan doen. Ook denken wij dat de markt serieuze interesse heeft in dit plan. Voor bijvoorbeeld bouwondernemingen, woningcorporaties en andere woningbouwontwikkelaars kan het zeer interessant zijn om hieraan mee te doen.”

Meer prioriteit voor A58

Yap geeft aan dat het omleggen van de A58 aan de oostkant van Roosendaal geen haalbare kaart is. “Die omlegging van de A58 is een moeilijk alternatief. Althans, dat is steeds het antwoord wat we krijgen van de gemeente. Men is al eerder begonnen met het onderzoek naar deze variant. Samen met de gemeenten Rucphen en Halderberge is de gemeente Roosendaal hier sinds 2008 mee bezig. Maar men komt daar steeds niet uit. Het rijk zegt dat dit geen prioriteit heeft. Maar wij denken dat als je dit op een andere manier aanpakt het wél opeens een prioriteit kan worden.”