Roosendaal

Plannen voor het nieuwe Bravis ziekenhuis liggen ter inzage

Kitty Joachems Kitty Joachems

Het voorontwerpbestemmingsplan voor De Bulkenaar ligt tot half maart ter inzage. Dit is het gebied aan de zuidwestkant van Roosendaal tussen de A58 en de wijk Tolberg, waar in de komende jaren het nieuwe Bravis ziekenhuis wordt gebouwd. Op 23 februari worden de plannen toegelicht in een online informatie-avond.

Door: Kitty Joachems

Volgens wethouder Toine Theunis gaan de gemeente en het Bravis ziekenhuis voor de aanleg van een mooi en goed bereikbaar landschapspark. Een groen gebied tussen de bestaande wijk Tolberg en de snelweg A58, waarin het nieuwe ziekenhuis komt te liggen. Het ziekenhuis is nu nog over twee locaties verdeeld, één in Bergen op Zoom en één in Roosendaal.

Uitnodiging om mee te denken

“Voor de invulling van het landschapspark nodigen we alle Roosendalers uit om mee te denken. Bravis bepaalt natuurlijk uiteindelijk hoe het ziekenhuis eruit komt te zien, maar in het omliggende gebied is nog veel mogelijk. Ideeën en initiatieven zijn welkom. Onze projectleiders en de landschapsarchitecten bekijken samen met de indieners van de ideeën wat past binnen de kaders van het plan”, aldus Theunis.

Gezondheid, natuur en recreatie verbinden

Doel van het landschapspark is om de landschappelijke kwaliteiten van De Bulkenaar te versterken zodat gezondheid, natuur en recreatie op een unieke manier met elkaar worden verbonden. In het plan dat nu ter inzage ligt, het zogenaamde voorontwerpbestemmingsplan, staat hoe de gemeente en het ziekenhuis zich de ontwikkeling van het gebied voorstellen. Tegelijk met dit plan wordt ook een milieueffectrapportage (MER) ter inzage gelegd. Hierin staan de milieueffecten van de plannen voor De Bulkenaar beschreven.

Reageren binnen zes weken

De plannen zijn online te bekijken, of op afspraak in het tijdelijke stadskantoor aan de Vincentiusstraat 7 in Roosendaal. Online staan ze onder andere op de website van de gemeente www.roosendaal.nl en op de projectwebsite www.debulkenaar.nl. Op deze websites staat ook vermeld hoe, binnen de termijn van zes weken, reacties kunnen worden gegeven op de plannen. Deze reacties worden meegenomen in het ontwerpbestemmingsplan dat later dit jaar wordt gepresenteerd. De planning is dat de gemeenteraad het definitieve bestemmingsplan in oktober van dit jaar vaststelt.

Online informatiesessie

Om de plannen toe te lichten organiseert de gemeente een digitale informatieavond op 23 februari 2021 die start om 19.00 uur. Deelnemers aan deze avond kunnen tijdens de livesessie via een chatbox vragen stellen. Die vragen worden zoveel mogelijk tijdens de bijeenkomst beantwoord. Vragen waarop niet meteen een antwoord kan worden gegeven, worden later op de website www.debulkenaar.nl beantwoord. Op deze website staat ook de link die nodig is om deel te nemen aan de informatieavond. Binnenkort start het proces voor participatie voor de verbindingsweg met Tolberg. Deze procedure staat los van de invulling van het gebied zelf.