Klundert

Plannen voor opknappen centrum Klundert in de maak: alle straten op de schop

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Binnen een jaar moet duidelijk zijn op welke manier het centrum van Klundert opgeknapt gaat worden. De gemeente werkt samen met twee adviesbureaus aan de Centrumvisie Klundert. Maar ook inwoners en ondernemers kunnen meewerken aan de plannen.

Er wordt al lang gepraat over het verbeteren van het centrum in Klundert. De vlonders langs het water zijn al vervangen en volgend voorjaar zijn de bruggen aan de beurt. Maar om Klundert levendig te houden is meer nodig. Alle straten in het centrum moeten opnieuw ingericht worden. En de supermarkt Albert Heijn wil uitbreiden.

Inwoners, ondernemers, verenigingen denken mee

De gemeenten bekijkt hoe dat het beste gedaan kan worden. En dat doet ze met advies- en ontwerpbureau Kuijper Compagnons en bureau voor vrijetijdseconomie Ginder. Deze bureaus bedenken één of meer scenario’s voor een vernieuwd centrum in Klundert. Het is de bedoeling dat de beste optie halverwege volgend jaar besproken kan worden in de gemeenteraad.

Er komt ook een klankbordgroep met tien tot vijftien mensen die mee gaan denken over de plannen: “Onder andere inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners, horeca en evenementen uit Klundert,” aldus de gemeente Moerdijk. “Mensen die actief mee willen denken over de plannen in en buiten de stad.” De gemeente organiseert ook nog informatieavonden voor andere belangstellenden. Die avonden worden eind van dit jaar en begin volgend jaar gehouden.

Samen een impuls geven aan centrum Klundert

Wethouder Danny Dingemans vindt het belangrijk om het stadshart van Klundert nieuw leven in te blazen. En ook om dat samen te doen met de gebruikers van het centrum: inwoners, ondernemers en verenigingen. “We gaan met elkaar een impuls geven aan een vitaal centrum in Klundert! Want het is nodig, daar zijn we het allemaal over eens,” aldus de wethouder.

De opknapbeurt van het centrum in Klundert wordt in fases gedaan. De eerste fase is al gedaan: het vervangen van de vlonders over de Botte Kreek. De bruggen over de Botte Kreek in de Brugstraat en Kaai moeten ook nog worden vervangen. Sinds april mogen zware voertuigen niet meer door het centrum rijden, omdat de bruggen te zwak zijn. De vervanging staat gepland voor komend voorjaar, het tweede kwartaal van 2024.

Meer straten in opknapbeurt dan eerst gedacht

Om de overlast te verminderen, begint de tweede fase van het centrumplan meteen na het vervangen van de bruggen. “De totale uitvoeringswerkzaamheden zijn op deze wijze duurzaam en is de impact voor de omwonenden minimaal,” denkt de gemeente. Eigenlijk zouden alleen de Voorstraat, Molenstraat en Zevenbergsepoort worden aangepakt. Maar inwoners wilden liever het hele centrum laten opknappen. Dus ook de Kaai, Brugstraat, Molenberglaan en de Zevenbergsepoort tot aan het Walletje. De gemeenteraad heeft dat goedgekeurd.

De lastigste klus is bewaard voor het laatst, voor de derde fase. Dan zijn De Doorsteek, de Westerstraat en de uitbreiding van de Albert Heijn aan de beurt. Het is de wens van ondernemers en omwonenden om de Westerstraat meer met de rest van het centrum te verbinden. “Deze fase is complexer en in samenhang met externe partijen,” aldus de gemeente.

Lees ook: Centrum Klundert verboden voor zwaar verkeer tot bruggen versterkt zijn