Bergen op Zoom

Plastic folie rond bomen tegen eikenprocessierups kan overlast erger maken

Close-up van rood-wit waarschuwingstape met de tekst PAS OP PROCESSIERUPS rond een boom gewikkeld

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

De gemeente Bergen op Zoom vraagt mensen te stoppen eikenbomen in te pakken met plastic folie. De plastic folie helpt niet tegen de eikenprocessierups. De gemeente waarschuwt er voor dat er juist meer brandhaartjes vrij kunnen komen. Ook is het plastic slecht voor het milieu.

“Het lijkt ineens een nieuwe rage: plastic folie om boomstammen bij eiken,” aldus de gemeente Bergen op Zoom. Mensen hopen dat de plastic folie de eikenprocessierups tegen houdt. Maar volgens de gemeente werkt dat niet. “Het grootste deel van de rupsen woont namelijk allang boven in de eikenboom. Daar eten ze ook van de bladeren en ze zitten daar prima. Ze hoeven de boom  niet in of uit,” legt de gemeente uit.

Platic folie maakt probleem alleen maar groter

Sterker nog, de plastic folie kan de overlast van de eikenprocessierups erger maken, omdat de rupsen haartjes loslaten bij stress of gevaar. “Sommige rupsen bewandelen een boom (de zogenaamde processie) en dan heb je kans dat ze onder het folie komen. Vervolgens laat de rups daar de brandhaartjes (de boosdoeners) los. Op het moment dat het plastic eraf waait of verwijderd wordt, waaien al deze haartjes door de lucht en heb je alsnog een probleem,” aldus Bergen op Zoom. “En dan hebben we ook al dit plastic onnodig in de natuur. Dat moeten we toch niet willen?”

Hulp aan natuurlijke vijanden van eikenprocessierups

De gemeente Bergen op Zoom vraagt iedereen dan ook te stoppen met het wikkelen van plastic folie rond eikenbomen. Ze benadrukt dat er al veel gedaan wordt om de eikenprocessierups te bestrijden. De gemeente doet dat al preventief, dus om te voorkomen dat er veel eikenprocessierupsen zijn. En ook in bestrijding op het moment dat ze er al wel zijn. Dit is de lijst met maatregelen die de gemeente Bergen op Zoom neemt:

  • vogelnestkastjes voor mezen in de buurt van eikenbomen, zodat er meer rupsen worden gegeten
  • bloembollen geplant voor planten die insecten aantrekken die de eikenprocessierups eten 
  • aangepast maaibeheer om insecten de ruimte te geven die de rupsen opeten
  • meerdere boomsoorten planten voor de biodiversiteit en dus juist minder eiken planten     
  • sommige bomen preventief bespoten met een biologisch bestrijdingsmiddel
  • nesten van de eikenprocessierups handmatige verwijderen als de apparatuur er niet bij kan 
  • speciale vlindervallen neerzetten in de nazomer om te kunnen voorspellen hoeveel eikenprocessierupsen er volgend voorjaar zullen zijn

Zelf meehelpen de rupsen te bestrijden

Volgens de gemeente kun je ook zelf helpen om de eikenprocessierups te bestrijden. Het belangrijkste hiervoor is een vogelvriendelijke tuin maken. Want vogels eten graag vlinders en rupsen. Vooral mezen zijn dol op de eikenprocessierups. Zorg daarom voor een tuin met veel groen en weinig tegels. Plant struiken en bomen waar bessen of fruit in komen. En laat gevallen blad zoveel mogelijk liggen. Dat is namelijk een goede nestplek voor insecten en daar zitten ook natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups bij.

Je kunt ook nestkasten ophangen, zoals mezenkasten. Als het lukt om vogels naar de tuin te lokken, laat de nestjes dan met rust. Zorg voor water in de tuin, bijvoorbeeld door mini-vijvers (dat kan al in een teil of kuip) of vogelbadjes. Water trekt niet alleen vogels aan, maar ook nuttige insecten.

Probeer niet zelf nesten weg te halen

Als je zelf eikenbomen in de tuin hebt staan, houdt ze dan in de gaten. Als je ziet dat er eikenprocessierupsen inzitten, laat de nesten dan weghalen door een expert. De gemeente Bergen op Zoom raad aan om het niet zelf te doen, maar om een kenner in te schakelen die de nesten kan wegzuigen. Verder kun je dezelfde preventieve maatregelen nemen die hierboven staan.