West-Brabant

Politie en gemeenten presenteren veiligheidsplan voor komende drie jaar

Redactie Redactie

De gemeenten en politie van het district de Markiezaten hebben het nieuwe Integraal veiligheidsplan naar buiten gebracht. Het belangrijkste aandachtpunt in het plan voor de komende drie jaar is: Alle inwoners hebben recht op een prettige leefomgeving en moeten zich veilig kunnen voelen.

De gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Tholen spelen hierin samen een cruciale rol. Door gezamenlijk en integraal op te trekken kan hinder, overlast, onveiligheid en criminaliteit in deze gemeenten afnemen. Er is al jaren een daling van criminaliteit maar volgens de gemeente Roosendaal blijft er werk aan de winkel.

Samen bouwen aan veiligheid

Het districtelijk driehoeksoverleg, onder voorzitterschap van burgemeester Jacques Niederer, sloeg de handen ineen en dat heeft geleid tot het districtelijk integraal veiligheidsplan 2019-2022: ‘Samen bouwen aan onze veiligheid’. Hierin wordt benoemd dat georganiseerde criminaliteit in een vroeg stadium herkend moet worden. Ook moet iedere inwoner zich veilig voelen. Er wordt meer geld uitgetrokken om meer agenten rond te laten lopen. Dit doen zij samen met boa’s, GHOR, buurtpreventie, wijkteams en andere bewoners. Tot slot wordt er ingezet op een adequate voorbereiding op calamiteiten. Met een goed risicobeeld kunnen adequate maatregelen genomen worden op het moment dat dat nodig is.