Roosendaal

Politie spreekt van rustig weekend in Roosendaal

Foto: Johannes Rapprich (via Pexels)

Hans-Jorg van Broekhoven Hans-Jorg van Broekhoven

Volgens een politiebericht zijn de vrijdag- en zaterdagnacht in Roosendaal rustig verlopen. Op enkele meldingen na was er geen sprake meer van ongeregeldheden, het duidelijk zichtbaar aanwezig zijn van agenten en gemeente heeft blijkbaar effect gehad.

Vanwege de eerdere vernielingen en enorme vuuroverlast is besloten de nodige maatregelen in te zetten. Met een door burgemeester Van Midden ingestelde verordening kregen agenten extra handvatten om streng te controleren, onder meer op wie de meest getroffen wijken in en uit wilde. De politie denkt dat er “in de Roosendaalse samenleving in het algemeen en bij de veroorzakers in het bijzonder een gezamenlijk besef is ontstaan, dat de ongeregeldheden buiten proporties waren.”

Waakzaam blijven

Hiermee is het niet gedaan met de extra waakzaamheid. Ook de komende dagen blijven agenten en handhavers zeer alert en zichtbaar aanwezig, in de hoop dat het ook rustig blijft. De politie roept op om ongeregeldheden direct te melden en ook tips over (het bezit van) illegaal vuurwerk zijn zeer welkom.

  • De politie is bereikbaar via 0900-8844 of app 06-12207006
  • Voor spoedgevallen bel: 112
  • Het is tevens mogelijk om anoniem informatie door te geven via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000