Roosendaal

Politiek Roosendaal: mensen met schuld eerder vinden en helpen

Bianca van Vugt Bianca van Vugt

Burger Belangen Roosendaal en de Roosendaalse Lijst willen weten wat de gemeente kan doen om mensen met schulden eerder te vinden en sneller te helpen. De politieke partijen stellen hierover vragen aan burgemeester en wethouders van Roosendaal. Aanleiding is een verandering in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de Wgs, die op 1 januari ingaat.

Door: Bianca van Vugt

Burger Belangen Roosendaal en de Roosendaalse Lijst willen weten of de gemeente mensen met schulden snel genoeg opspoort. Ze stellen hierover vragen aan burgemeester en wethouders van Roosendaal. De partijen willen weten hoe de gemeente mensen met schulden zo snel mogelijk kan helpen en hoe de nieuwe wet daar bij kan helpen.

Schaamtegevoel doorbreken

Gemeenten krijgen namelijk vanaf 1 januari meer ruimte om inwoners met betalingsachterstanden op te zoeken. Dan verandert de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de Wgs. Gemeenten kunnen de gegevens van deze inwoners al vroeg bespreken met bijvoorbeeld woningcorporaties en zorgverzekeraars. Als blijkt dat mensen op meerdere plekken een betalingsachterstand hebben of zelfs al schulden hebben opgebouwd, kan de gemeente meteen schuldhulp aanbieden.

Raadslid Selda Bozkurt denkt dat het lastig zal zijn om mensen die schulden hebben te bereiken. “Burger Belangen Roosendaal denkt dat sommige mensen een schaamtegevoel hebben en dat zij daarom zich niet met hun schulden melden,” schrijft zij aan burgemeester en wethouders. “Wat wordt er gedaan om deze mensen toch te bereiken en hoe gaat de nieuwe wet hierbij helpen?”

Resultaten van acties tot nu toe

De gemeente Roosendaal probeert al langer om mensen met betalingsachterstanden zo vroeg mogelijk op te sporen, zodat ze zo snel mogelijk geholpen kunnen worden. Yvonne de Beer van de Roosendaalse Lijst wil weten hoe het daar mee staat: “Kunt u aangeven welke resultaten er geboekt zijn met preventie, vroegsignalering (Vroeg Erop Af) en de integrale aanpak?”

Burger Belangen Roosendaal zou graag zien dat de gemeente de schuldhulpverlening niet alleen in het Nederlands doet. “Vaak wordt de informatie over schuldhulpverlening niet/niet goed begrepen door burgers met een migratieachtergrond,” aldus Bozkurt. “Wat doet de gemeente om deze burgers te bereiken en is het mogelijk om de informatie over schuldhulpverlening in verschillende talen te verstrekken?”

Kleine ondernemers en ZZP’ers

De Roosendaalse Lijst wil weten of de nieuwe manier van werken alleen gebruikt wordt bij nieuwe gevallen, of dat ook de mensen eronder gaan vallen die nu al schuldhulp krijgen. Ook maakt De Beer zich druk om inwoners die nu zwaar getroffen worden door de coronamaatregelen, niet alleen de gebruikelijke gevallen. “De huidige crisis treft echter ook (kleine) ondernemers en ZZP’ers. Waar kunnen zij terecht voor ondersteuning en zijn daar specifieke trajecten voor?”

Lees ook: Schulden voorkomen met Vroeg Eropaf in Roosendaal